Požari u Šibensko-kninskoj županiji

  • Slika /slike/Vodička obilaznica.jpg
  • Slika

Požari su lokalizirani

3. kolovoza
Požari na području Šibensko-kninske županije su lokalizirani, a tijekom noći su vatrogasci dežurali na požarištima.

U požaru otvorenog prostora na području Vodica, na Vodičkoj zaobilaznici, zahvaćena je trava, nisko raslinje, smrika i borova šuma na površini od 250 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 74 vatrogasaca sa 26 vatrogasnih vozila te 4 Canadaira i 3 Air Tractora, a tijekom noći organizirano je dežurstvo od strane IVP Šibenik, JVP Vodice i Šibenik, DVD-a Vodice, Šibenik, Pirovac, Brodarica-Krapanj, Zablaće i Tisno sa ukupno 41 vatrogascem i 14 vozila.
I požaru na području Dubrave, Podi kod Šibenika, tijekom noći bilo je organizirano dežurstvo od strane JVP Šibenik, DVD-a Šibenik, Grebaštica, Zablaće, Bilice i Perković sa ukupno 25 vatrogasaca i 8 vozila. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, hrastova i borova šuma na površini od 8 ha, a u gašenju je ukupno sudjelovalo 38 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila te dva protupožarna zrakoplova Canadair CL 415 i dva Air Tractora.

2. kolovoza
18:30
Požari su pod nadzorom vatrogasaca.
Zračne snage napustile su požarište, a vatrogasci ostaju na terenu na čuvanju i sanaciji tijekom cijele noći.

17:00
Požar na području Podi Dubrava je pod nadzorom vatrogasaca te je jedan dio snaga usmjeren na gašenje požara na Vodičkoj obilaznici.
Uz vatrogasce kojih je na ovom požaru 74 sa 26 vozila, požar gase 4 Canadaira i 3 Air Tractora.

14:30
Na požaru Podi Dubrava djeuluju 2 Canadaira, 38 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila, a na požaru na Vodičkoj obilaznici djeluju 2 Canadaira, i 2 Air Tractora te 61 vatrogasac sa 22 vatrogasna vozila.

14:00
Na požarište je upućena i Intervencijska vatrogasna postrojba Šibenik te 3 Canadaira i jedan Fireboss, a u dolasku su 1 Canadar i 1 Fireboss.

13:00
Dana 2. kolovoza iza 12:00 sati zabilježeno je nekoliko požara otvorenog prostora na području Šibensko-kninske županije: na području Jadrije (Vodička obilaznica) i Dubrave Podi.

U gašenju sudjeluju sve raspoložive snage iz županije te 3 Canadaira i jedan Fireboss.

VOS