Požar Kula Norinska

Požar je lokaliziran

21:30
Stanje na požarištu je dobro, više nema otvorenog plamena. Na dežurstvu preko noći ostaju: JVP Metković i DVD-a Metković, Kula i Vid, sa ukupno 10 vatrogasaca i 5 vozila. Opožarena površina iznosi 10 ha.

17:15
Stanje na požarištu je dobro, nema otvorenog plamena ni dima, a na terenu je 25 vatrogasaca sa 8 vozila iz JVP Metković te DVD-a: Metković, Opuzen, Vid, Slivno i Kula Norinska.
Požar je lokaliziran u 16:30 sati kada su i Canadairi se povukli s požarišta. Opožarena površina iznosi 9 ha.

15:15
Dana 13. rujna u 13:33 sati ŽVOC Dubrovačko-neretvanske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u Kuli Norinskoj, u naselju Podrujnica. 

Požarom je zahvaćena borova šuma, a na intervenciju gašenja požara upućena su 2 CL-a. Na terenu je trenutno 12 vatrogasaca sa 3 vozila iz DVD Kula Norinska. U dolasku su još vatrogasci iz DVD Metković, DVD Vid i DVD Slivno.
 

VOS