DVOC 13. / 14. rujan 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan 13. / 14. rujan 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježene su 81 vatrogasne intervencije na kojima je sudjelovalo 92 vatrogasnih organizacija sa ukupno 304 vatrogasaca i 103 vatrogasnih vozila.
 
Zagrebačka županija
Dana 13. rujna u 14:11 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o dimu iz stana na adresi Zaprešić, ulica Ljudevita Gaja 30. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se radi o požaru hrane u stanu na drugom katu. U stanu je pronađena ženska osoba koja je iznesena izvan objekta i zbrinuta je od strane HMS.
Požar je ugašen u  14:20 sati, a intervencija vatrogasaca završila je u 14:46 sati.
 
Osječko-baranjska županija
Dana 13. rujna u 12:34 sati DVD Nard zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u mjestu Nard – Valpovo. Požarom je bilo zahvaćeno strnište, a opožarena površina iznosi 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz DVD-a Nard i Valpovo.
Intervencija vatrogasaca završila je u 14:56 sati.
 
Dubrovačko-neretvanska županija
Dana 13. rujna u 14:41 sati ŽVOC Dubrovačko-neretvanske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u mjestu Podrujnica – Kula Norinska. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na procijenjenoj površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara je ukupno sudjelovalo 20 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Metković i DVD-a Metković, Kula i Vid. U gašenju požara sudjelovala su i dva protupožarna zrakoplova CL 415.
Požar je lokaliziran u 16:30 sati, a tijekom noći na osiguranju požarišta angažirano je 10 vatrogasaca i pet vatrogasnih vozila.
 

VOS