Izvanredno izvješće 27. rujna 2020.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 27. rujna u 19:20 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Dugi Rat, Poljička cesta br.175. Prema trenutnim podacima kojima VOS raspolaže radi se o požaru staračkog doma i zatražena je HMP radi najmanje jedne preminule osobe. Na intervenciji gašenja požara trenutno sudjeluju vatrogasci iz DVD-a Omiš i DVD-a Dalmacija Dugi Rat. Požar je lokaliziran u 19:40 sati.

VOS | VOS