DVOC 8. / 9. veljača 2024

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 08. / 09. veljače 2024. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježeno je 97 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 110 vatrogasnih organizacija sa ukupno 392 vatrogasca i 127 vatrogasnih vozila.
 
Sisačko-moslavačka županija
Dana 08. veljače u 15:31 sati JVP Grada Siska zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području između naselja Blinja i Letovanci. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na području odgovornosti Grada Siska te se požar proširio i na područje odgovornosti Grada Petrinje i zahvatio ukupnu površinu od 39 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su JVP Sisak i JVP Petrinja sa ukupno šest vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.
Požar je ugašen u 17:55 sati.
 
Međimurska županija
Dana 08. veljače u 18:29 sati DVD Mala Subotica zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području naselja Piškorovec. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i bjelogorična šuma na površini od 7,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD Mala Subotica i  Držimurec-Strelec sa ukupno 15 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.
Požar je lokaliziran u 19:20 sati, a ugašen u 20:06 sati.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS