DVOC 6. / 7. lipanj 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama  za dan 06. / 07. lipanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

Grad Zagreb
Dana 06. lipnja na području grada Zagreba zabilježen je povećan broj tehničkih vatrogasnih intervencija uzrokovanih posljedicama obilne kiše. Bilježimo 41 tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 129 vatrogasaca s 41 vatrogasnim vozila iz JVP Grada Zagreba i DVD-a Kustošija, Vrapče, Zapad, Prečko, Jarun, Dragonožec i Bijenik. Većinom se radilo o ispumpavanju objekata te uklanjanju stabla i pokidanog granja.
 
Zadarska županija
Dana 06. lipnja na području općine Sukošana bilježimo povećan broj tehničkih vatrogasnih intervencija uslijed nevremena praćenog obilnom kišom. Ispumpavanja vode iz objekata, garaža, podruma, kuća i dvorišta, na 20 tehničkih intervencija sudjelovao je 51 vatrogasac s 22 vatrogasna vozila iz JVP Zadar i DVD-a Sukošan i Starigrad-Paklenica.
 
Sisačko-moslavačka županija
Tijekom dana 06. lipnja na području grada Kutine i ostalih dijelova županije putem aplikacije UVI, zabilježen je veći broj tehničkih intervencija zbog sanacije posljedice kišnog nevremena koje je 06. lipnja zahvatilo navedeno područje. Radilo se o 70 tehničkih intervencija ispumpavanju vode iz objekata, kuća, podruma, garaža, čišćenju kolnika te ostalih izvida na kojim je ukupno sudjelovalo 120 vatrogasaca sa 66 vozila iz JVP Kutina, JVP Petrinja i DVD-a Donji Kukuruzari, Donja Gračenica, Voloder, Jelenska, Katoličke Čaire, Kutina Grad, Glina, Kutinska Slatina, Banova Jaruga, Šartovac, Ilova, Husain, Repušnica.
 
Koprivničko-križevačka županija
Tijekom dana 06. lipnja putem aplikacije UVI na području Križevaca bilježimo povećan broj tehničkih intervencija uslijed obilne kiše. Na tehničkim vatrogasnim intervencijama ispumpavanja vode iz objekata sudjelovala su 16 vatrogasca sa 48 vatrogasnih vozila iz JVP Križevaca i DVD-a Križevci. Ukupno je odrađeno 19 vatrogasnih intervencija.
 
Požeško-slavonska županija
Tijekom dana 06. lipnja putem aplikacije UVI na području općine Požege bilježimo povećan broj tehničkih intervencija ispumpavanja vode iz dvorišta, objekata, kuća i podruma uslijed obilne kiše. Zabilježeno je 11 vatrogasnih intervencija na kojima su sudjelovala 58 vatrogasca s 20 vatrogasnih vozila iz JVP Požeško-slavonske županije, Požege i DVD-a Jakšić, Jaguplije, Brestovac i Zakorenje.
 

VOS