DVOC 5. / 6. kolovoza 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 5. / 6. kolovoza 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Brodsko-posavska županija
Dana 05. kolovoza u 12:12 sati DVD Donji Andrijevci zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Donjeg Andrijevca. Požarom je bilo zahvaćeno strnište na površini od 28 ha. Na intervenciji je ozlijeđen jedan vatrogasac (dehidrirao) i isti je zbrinut od strane HMP-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD-a Donji Andrijevci i Garčin sa 20 vatrogasaca i šest vatrogasnih vozila. Požar je ugašen u 15:30 sati.
 
Varaždinska županija
Dana 05. kolovoza u 15:17 sati DVD Breznički Hum zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Gornjeg Huma, Gornji Hum 176. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na neprocijenjenoj površini. Na intervenciji je ozlijeđen jedan vatrogasac (nagutao se dima) i isti je zbrinut od strane HMP-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD-a Breznički Hum i Šćepanje sa 16 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 20:02 sati.
 
Dana 06. kolovoza u 05:55 sati JVP Varaždin zaprimila je dojavu o prometnoj nesreći autobusa na A4 67 km u smjeru Zagreba, Komin-Breznički Hum. Do nesreće je došlo uslijed slijetanja autobusa sa ceste u nesreći te je 11 osoba smrtno stradalo i ima više ozlijeđenih osoba iz autobusa koji je prevozio 45 osoba. Na intervenciji spašavanja i izvlačenja osoba iz autobusa sudjeluju vatrogasci iz JVP Varaždina, DVD-a Novi Marof, Breznički Hum,Varaždinske Toplice, Šćepanje i Radešić te pripadnici HMP-a. Intervencija je u tijeku.
 
Istarska županija
Dana 05. kolovoza u 14:26 sati JVP Pula zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Barbana, mjesto Šajini. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su JVP Pula, DVA-a Ližnjan, Medulin i Pula sa 20 vatrogasaca i 10 vatrogasnih vozila. Požar je ugašen u 21:00 sati.
 
Primorsko-goranska županija

Dana 03. kolovoza u 13:19 sati ŽVOC Rijeka zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Hreljina - iznad pružnog prijelaza. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 25 ha. Požar je lokaliziran dana 03.kolovoza, a tijekom dana 05. kolovoza na dežurstvu su bili  vatrogasci JVP Rijeka i DVD Klana, a tijekom noći ostali su vatrogasci JVP Grada Rijeke sa šest vatrogasaca i dva vozila.
 
Ličko-senjska županija
Dana 04. kolovoza u 18:46 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Karlobaga – Rizvanuša - Siljevo brdo. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje i bukova šuma. Tijekom dana na intervenciji je angažiran JVP Gospić sa 11 vatrogasaca i jednim vozilom te jedan protupožarni helikopter Mi-8 MTV radi gašenja sa uređajem za gašenje i prijevoza vatrogasaca i opreme za gašenje na požarište. Požar je aktivan.
 
Dubrovačko-neretvanska  županija
Tijekom dana i noći 05./06. kolovoza na požaru iznad Zatona kod mjesta Ljubač za koji je JVP Dubrovački Vatrogasci zaprimila dojavu 31. srpnja obavljalo se dežurstvo i obilazak požarišta od strane vatrogasaca JVP Dubrovački vatrogasci. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 87 ha. Požar je lokaliziran.
 
Dana 03. kolovoza tijekom jutarnjih sati požar iz Crne Gore prešao je na područje Republike Hrvatske mjesta Vitaljine iznad graničnog prijelaza. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teško pristupačnom terenu. Požar je aktivan, a  tijekom dana 05. kolovoza na požarištu angažirana su dva protupožarna zrakoplova Canadair i Air Tractor kao i dva vatrogasca sa jednim vozilom iz JVP Konavle.
 
Dana 05. kolovoza u 13:43 sati DVD Šipan zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na otoku Šipanu, uvala Sekanj. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje i borova šuma na površini oko 1000 m2 . Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su JVP Dubrovački vatrogasci, DVD-a Šipan i Suđurađ sa 20 vatrogasaca i pet vatrogasnih vozila. U gašenje požara angažiran je i Air Tractor koji je bio u izviđanju.
Požar je ugašen u 18:25 sati.
 

VOS