DVOC 4. / 5. kolovoza 2022

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 4. / 5. kolovoza 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 04. kolovoz 2022. odrađeno je pet vatrogasnih intervencija prijevoza vode na području Grada Petrinje. Na spomenutim intervencijama angažirano je pet vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Petrinja.
 
Krapinsko-zagorska
Dana 04. kolovoza u 15:57 sati DVD Prišlin-Hum zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Mali Tabor. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini oko 7,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD Prišlin-Hum sa 10 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 16:15 sati.
 
Zagrebačka županija
Dana 04. kolovoza u 17:38 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru pilane „Pana“ na adresi Turopolje, Turopoljska ulica 4. Radilo se o požaru piljevine u objektu površine 1000m². Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Velika Gorica, DVD Buševec i Turopolje. Požar je ugašen, a na požarištu je dežurstvo od strane DVD Turopolje.
 
Grad Zagreb
Dana 03. kolovoza u 21:35 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru otpada i objekta na adresi Kanalski Put 14a, Peščenica. Radi se o požaru drvenih paleta koji se proširio na objekt (skladišni prostor) u vlasništvu pravne osobe „Modul pakiranje“.  Na intervenciji gašenja požara sudjeluje ukupno 200 vatrogasaca sa 54 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb te DVD-a: Sv.Klara, Hrašće, Resnik, Odra, Lužan, Botinec, Odranski obrež, Moravče, Sesvetski Kraljevec, Mala Mlaka, Sesvete, Dubrava, Granešina, Kučilovina, Šestine, Zagreb, Dragonožec, kustošija, Trnje, Kupinečki Kraljevec, Ivanja Reka i Stružec  sa ukupno 109/29, od kojih je više DVD-a  raspoređeno u aktivna dežurstva po vatrogasnim postajama  Granešina i  Kučilovina i  Dubrava u VP Dubrava,  Šestine i  Zagreb u VP Centru, DVD Dragonožec i DVD Kustošija u VP N.Zagreb, DVD Trnje i DVD Sesvete u VP Žitnjaku,  te dežurstvo u  Ivanja Reka i  Kupinečki Kraljevec i Stružec.
Tijekom dana 04.kolovoza požar je ugašen, a na požarištu je bilo dežurstvo i sanacija na mjestima gdje nije bilo opasnosti od rušenja objekta sa 20 vatrogasaca i 6 vozila iz JVP Zagreb te DVD-a Sesvete i Hrašće. Tijekom noći dežurstvo od strane VP Žitnjak sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
 
 
 
Dubrovačko-neretvanska  županija
Tijekom dana i noći 04. kolovoza na požaru iznad Zatona kod mjesta Ljubač za koji je JVP Dubrovački Vatrogasci zaprimila dojavu 31. srpnja obavljalo se dežurstvo i obilazak požarišta od strane vatrogasaca JVP Dubrovački vatrogasci. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 87 ha. Požar je lokaliziran.
 
Dana 03. kolovoza tijekom jutarnjih sati požar iz Crne Gore prešao je na područje Republike Hrvatske mjesta Vitaljine iznad graničnog prijelaza. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teško pristupačnom terenu. Požar je aktivan, a  tijekom dana i noći 04. kolovoza na dežurstvu požarišta angažirani su dva vatrogasca sa jednim vozilom iz JVP Konavle.
 
Primorsko-goranska županija
Dana 03. kolovoza u 13:19 sati ŽVOC Rijeka zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Hreljina - iznad pružnog prijelaza. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 25ha. Požar je lokaliziran dana 03.kolovoza, a tijekom dana 04. kolovoza postepeno su se povlačile vatrogasne snage sa požarišta te su na dežurstvu tijekom noći ostali JVP Grada Rijeke i DVD Klana.
 
Ličko-senjska županija
Dana 31. srpnja u 13:00 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Lovinca – Tulove Grede. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje i gusta borova šuma na teško pristupačnom i djelomično miniranom terenu. Tijekom dana 04. kolovoza bilo je angažirano 11 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz DVD Velebit-Lovinac i JVP Gospić radi gašenja i sanacije terena te dva protupožarna zrakoplova Canadair CL 415.
Gašenje požara je prekinuto radi zaostalih minsko-eksplozivnih materijala te se požar i dalje nadgleda od strane DVD Velebit-Lovinac. Požar je aktivan.
 
Dana 04. kolovoza u 18:46 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Karlobaga – Rizvanuša - Siljevo brdo. Požarom je zahvaćeno nisko raslinje i bukova šuma. Na intervenciji je angažiran JVP Gospić sa 11 vatrogasaca i jednim vozilom te jedan protupožarni helikopter Mi-8 MTV radi prijevoza vatrogasaca i opreme za gašenje na požarište. Požar je aktivan.
 
Šibensko-kninska županija
Požar otvorenog prostora na području Vodica, Vodička zaobilaznica, za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu dana 02. kolovoza u 11:54 sati, ugašen je dana 4. kolovoza u 10:39 sati.
 
Požar otvorenog prostora na području Dubrave, Podi kod Šibenika, za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu dana 02. kolovoza u 12:23 sati, ugašen je dana 4. kolovoza u 08:59 sati.
 
Dana 04. kolovoza u 14:02 sati ŽVOC Šibenik zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Pađene - Donje Samardžije. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini oko 1,5 ha i jedna stara drvena baraka. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su JVP Knin te DVD-a Ervenik, Knin i Sveti Juraj Kistanje sa 12 vatrogasaca i šest vatrogasnih vozila. U gašenje požara angažirana su i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL 415.
Požar je ugašen u 17:13 sati.
 
 

VOS