DVOC 4. / 5. svibnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 04. / 05. svibnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Zadarska županija
Dana 04. svibnja u 20:00 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Nina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Pljusak. 
Požar je ugašen u 21:20 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 4. svibnja 2022. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije. Prema trenutno obrađenim podacima za dan 4. svibnja 2022. godine obavljena je jedna  intervencija prijevoza vode na kojoj je angažiran jedan vatrogasac sa jednim vatrogasnim vozilom.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS