DVOC 4. / 5. lipnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 04. / 05. lipnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Karlovačka županija
Tijekom dana 04. lipnja 2022. zabilježeno je ukupno 13 tehničkih vatrogasnih intervencija na području Draganića koje su se odnosile na sanaciju dijelova krovišta kuća uzrokovanih posljedicama jakog nevremena koje je pogodilo županiju dana 02 lipnja. Na intervencijama je bilo kumulativno angažirano  49 vatrogasaca sa 27 vatrogasnih vozila.

Grad Zagreb
Dana 04. lipnja u 08:39 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru ugostiteljskog objekta na adresi Trnje, Strojarska 32. Radilo se o požaru roštilja i dimovodnog kanala u kuhinji restorana, prilikom čega se jedna osoba nadisala dima te je ista zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa četiri vatrogasnih vozila iz JVP Grad Zagreb. Vatrogasna intervencija završila je u 10:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 04. lipnja 2022. izvršena je jedna vatrogasna intervencija na području Grada Petrinje i to jedan prijevoz vode na kojima je angažiran jedan vatrogasac sa jednim vatrogasnim vozilom.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS