DVOC 31. srpnja / 1. kolovoza 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 31. srpnja / 01. kolovoza 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Dubrovačko-neretvanska  županija
Dana 31. srpnja u 12:18 sati JVP Dubrovački vatrogasci zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ljubača (iznad Zatona). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 87 ha.

Tijekom gašenja požara smrtno je stradao vatrogasac, djelatnik JVP Dubrovački Vatrogasci.

Na intervenciji gašenja požara sudjeluje ukupno 101 vatrogasac sa 26 vatrogasnih vozila iz IVP Dubrovnik, JVP Dubrovački vatrogasci i JVP Dubrovačko Primorje te DVD-a: Zaton, Osojnik Rijeka Dubrovačka, Gornja Sela, Mravinjac i Orašac. Pored zemaljskih snaga, na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL 415.
Požar je pod kontrolom gasitelja ali i dalje aktivan.
 
Istarska županija

Požar otvorenog prostora na području Ćićarije – Žbevnice za koji je ŽVOC Pula zaprimio dojavu 27. srpnja i dalje ima status lokaliziran. Na intervenciji osiguranja i daljnje sanacije požarišta angažirana su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Buzet.
 
Ličko-senjska županija
Dana 31. srpnja u 13:00 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Lovinca – Tulove Grede. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje i gusta borova šuma na teško pristupačnom terenu. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadair CL 415 i dva protupožarna zrakoplova AT 802 A te tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Velebit-Lovinac.
Požar je aktivan.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Tijekom dana 31. srpnja na požaru otvorenog prostora Ogorje Gornje – Leskuri Gornji pored zemaljskih snaga koje su vršile sanaciju i dežurstvo djelovao je jedan protupožarni zrakoplov AT 802 F sa zadaće izviđanja  „JUG“.
 
 Dana 01. kolovoza u 01:55 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Gornjih Igrana. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na za sada neprocijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje ukupno 32 vatrogasca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Makarska te DVD-a: Makarska, Tučepi, Podgora, Brela, Baška Voda, Gradac i Promajna te jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL 415.
Požar je aktivan.
 
Sisačko-moslavačka županija
Dana 31. srpnja u 08:16 sati JVP Novska zaprimila je dojavu o požaru objekta na adresi Jazavica (Novska) Požarom je bila zahvaćena drvena konstrukcija garaže te zidani dio s konstrukcijom krova. Uslijed požara jedna osoba se nadisala dima te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je sedam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Novska.
Požar je lokaliziran u 08:55, a ugašen 09:45 sati.

VOS