DVOC 31. ožujak / 1. travanj 2024.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 31. ožujak / 01.travanj 2024. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježeno je 56 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 60 vatrogasnih organizacija sa ukupno 229 vatrogasaca i 73 vatrogasna vozila.
 
Karlovačka županija
Dana 31. ožujka u 11:46 sati DVD Saborsko zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na adresi Lička Jesenica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Saborsko.
Intervencija vatrogasaca završila je u 14:45 sati.
 
Brodsko-posavska županija
Dana 31. ožujka u 07:07 sati DVD Sibinj zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Gromačnik (Sibinj), Ulica dr. Franje Tuđmana 47. Radilo se požaru kuće površine 40 m2, a u požaru je pronađena jedna smrtno stradala osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je DVD Sibinj sa 10 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 10:00 sati.  
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim  ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS