DVOC 1. / 2. travnja 2024.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 01. / 02.travanj 2024. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježeno je 120 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 135 vatrogasnih organizacija sa ukupno 433 vatrogasaca i 143 vatrogasnih vozila.
 
Šibensko-kninska županija
Dana 01. travnja u 14:21 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Drnišu, u naselju Miočić. Radilo se o zapaljenju plinske boce uslijed kuhanja na plinskom štednjaku te su dvije osobe zadobile opekline i zbrinute od strane HMS-e. Na intervenciji zatvaranja dotoka plina na plinskoj boci i gašenja iste sudjelovala su dva vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo iz JVP Drniš.
Intervencija vatrogasaca završila je u 16:02 sati.
 
Virovitičko-podravska županija
Dana 01. travnja u 12:45 sati DVD Voćin zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora u naselju Kometnik-Jorgići. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je DVD Voćin sa osam vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 14:35 sati. 
 
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 01. travnja područje županije zahvatio je jaki vjetar što je uzrokovalo većinom padanje stabala i grana. Odrađena je ukupno 21 tehnička intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 76 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila iz JVP Split te DVD-a Podgora, Vranjic, Split i Supetar.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim  ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS