DVOC 30. rujna / 01. listopada 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan 30. rujan / 01. listopad 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježeno je 90 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 110 vatrogasnih organizacija sa ukupno 383 vatrogasaca i 126 vatrogasnih vozila.

Dubrovačko-neretvanska županija
Dana 30. rujna u 13:30 sati JVP Ploče zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora u Pločama, kod mjesta Komin. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 te ukupno 22 vatrogasca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Ploče i DVD Kula Norinska. Požar je aktivan, a tijekom noći vršila se sanacija i dežurstvo od strane JVP Ploče. U jutarnjim satima ponovno je zatraženo angažiranje dva protupožarna zrakoplova Canadaira.

Šibensko-kninska županija
Dana 30. rujna u 13:19 sati ŽVOC Šibenik zaprimo je dojavu o požaru objekta na adresi Sonković, Palinići. Radilo se o požaru garaže, loživog ulja te drva koja su se nalazila pokraj objekta. Prilikom pokušaja gašenja požara dvije su osobe lakše ozlijeđene i zbrinute od strane HMS-e. Također, tijekom trajanja intervencije jedan je vatrogasac (DVD Skradin) zatražio HMS zbog smetnji prilikom disanja i glavobolje. U gašenju požara sudjelovala je JVP Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice sa ukupno 13 vatrogasaca i pet vatrogasnih vozila.
Požar je lokaliziran u 14:29 sati, a intervencija vatrogasaca završila je u 21:05 sati.

Zagrebačka županija
Dana 30. rujna u 07:25 sati ŽVOC Zagrebačke županija zaprimio je dojavu o potrebi ispumpavanja vode iz podzemne garaže na adresi Zaprešić, Ulica Mladena Gajšaka. Tijekom intervencije jedan je vatrogasac (JVP Zaprešić) slomio ruku te je isti zbrinut od strane HMS-e. Na intervenciji sudjelovala JVP Zaprešić i DVD Zaprešić sa sedam vatrogasaca i tri vatrogasna vozila. Intervencija vatrogasaca završila je u 12:41 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS