DVOC 28. / 29. svibnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 28. / 29 . svibnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 28. svibnja 2022. izvršene su dvije vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje na kojima su angažirana dva vatrogasca sa dva vatrogasna vozila.
 
Koprivničko-križevačka županija
Dana 28. svibnja 2022. godine na području županije zabilježen je povećan broj tehničkih vatrogasnih intervencija uzrokovanih posljedicama jakog vjetra praćenog kišom. Tako je na području županije zabilježeno 20 tehničkih intervencija na kojima je bilo kumulativno angažirano 80 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila. Radilo se većinom o uklanjanju stabla i granja, te fasade i dijelova krovišta na prometnicama i javnim površinama.
 
Međimurska županija
Dana 28. svibnja 2022. godine na području županije zabilježen je povećan broj tehničkih vatrogasnih intervencija uzrokovanih posljedicama jakog vjetra praćenog kišom. Tako je na području županije zabilježeno 22 tehničke intervencije na kojima je bilo kumulativno angažirano 102 vatrogasaca sa 33 vatrogasnih vozila. Radilo se većinom o uklanjanju stabla i granja, te fasade i dijelova krovišta na prometnicama i javnim površinama.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS