DVOC 26. / 27. rujna 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 26. / 27. rujna 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Bjelovarsko-bilogorska županija
Tijekom dana 26. rujna 2022. na području Grubišnog Polja (Orlovac Zdenački, Poljani, Munije, Dapčevački Brđani i Velika Barna) prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo odrađenih 13 tehničkih vatrogasnih intervencija koje su se odnosile na sanacije krovišta kuća na kojima je kumulativno sudjelovalo 39 vatrogasaca i 26 vatrogasnih vozila iz JVP Grubišno Polje. 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom dana 26. rujna 2022. godine na području grada Petrinje obavljena je jedna vatrogasna intervencija prijevoza vode na kojoj je angažiran jedan vatrogasac sa jednim vatrogasnim vozilom.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS