DVOC 26. / 27. lipanj 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan 26. / 27. lipanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

 Osječko-baranjska županija
Dana 26. lipnja u 20:37 sati JVP Grada Osijeka zaprimila je dojavu o požaru krovišta bolnice KBC Osijek na adresi Osijek, Josipa Huttlera 4. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da se radi o požaru bolesničke sobe u prizemlju neuropsihijatrije. U sobi su bile dvije osobe koje su izvučene na sigurno i daljnju skrb o njima preuzeli su djelatnici bolnice. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Grada Osijeka.
Intervencija vatrogasaca je završila u 21:29 sati.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS