DVOC 24. / 25. listopad 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan  24. / 25. listopad 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježene su 92 vatrogasne intervencije na kojima je sudjelovalo 96 vatrogasnih organizacija sa ukupno 354 vatrogasca i 116 vatrogasnih vozila.

Grad Zagreb
Dana 24. listopada u 17:08 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Radnička cesta, Zagreb. Radilo se o požaru hale proizvodnog pogona za proizvodnju stolarije. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 36 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD Sesvete.
Intervencija vatrogasaca završila je u 20:41 sati.

Primorsko-goranska županija
Tijekom dana 24. listopada na širem području Grada Rijeke zabilježen je veći broj tehničkih intervencija uzrokovanih kišnim nevremenom. Zabilježeno je ukupno 17 tehničkih intervencija ispumpavanja vode iz objekata i sa prometnica na kojima je kumulativno sudjelovalo 57 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Rijeke.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS