DVOC 21. / 22. ožujak 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim     intervencijama za dan 21. / 22. ožujak 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Osječko-baranjska županija
Dana 21. ožujka u 11:22 sati JVP Grada Osijeka zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora u parku prirode Kopački rit. Požarom je bila zahvaćena trska na teže pristupačnom terenu isušenog ribnjaka na površini od 142 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 26 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Grada Osijeka te DVD-a Osijek Donji Grad, Lug i Bilje.
Intervencija vatrogasaca završen je u 17:43 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 21. ožujka u 15:14 sati ŽVOC Šibensko-kninske županije zaprimio je dojavu o  požaru raslinja na području kod Vrsnog.
U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Šibenik, te DVD-a Brodarica – Krapanj, Šibenik, i Zablaće.
Požar je lokaliziran u 17:18, ugašen u 18:13 sati, a opožareno je 3,75 ha trave, niskog raslinja i makije.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od dugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS