DVOC 20. / 21. ožujak 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim     intervencijama za dan 20. / 21. ožujak 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Osječko-baranjska županija
Dana 20. ožujka u 13:40 sati DVD Beli Manastir zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na prostoru Šečerane (Beli Manastir). Požarom je bila zahvaćena trstika i nisko raslinje na površini od 15 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Beli Manastir.
Intervencija vatrogasaca završila je u 18:40 sati.

Primorsko-goranska županija
Dana 20. ožujka u 08:02 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Rijeka, Tihovac. Radilo se o požaru perilice u kuhinji prilikom čega je zbog udisanja dima jedna osoba zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Rijeka
Intervencija vatrogasaca završila je u 09:28 sati.

Grad Zagreb
Dana 20. ožujka u 13:10 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru u industrijskom postrojenju Končar – Energetski transformatori d.o.o. na adresi Zagreb (Susedgrad), Josipa Mokrovića 12. Radilo se o propuštanju manje količine ulja te požara izolacije vanjskog plašta peći. Na vatrogasnoj intervenciji sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija vatrogasaca završila je u 16:05 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, u periodu od 13. do 19. ožujka 2023. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).

Prema trenutno obrađenim podacima, u periodu od 13. do 19. ožujka 2023. godine obavljene su 2 vatrogasne intervencije na kojima su angažirana 2 vatrogasca s 2 vozila.


Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od dugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS