DVOC 20. / 21. kolovoza 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 20. / 21. kolovoza 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati

Istarska županija
Dana 20. kolovoza u 13:26 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Drenja. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 2,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 30 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP Labin i JVP Pula te DVD-a: Pićan, Raša i Kršan. Kao potpora zemaljskim snagama trebala su biti angažirana i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 ali zbog povoljnije situacije na požarištu nije bilo potrebe za angažiranjem istih. 
Požar je lokaliziran u 15:30 sati. 

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom dana 20. kolovoza 2022. odrađena je jedna vatrogasna intervencija. Na području Grada Petrinje jedan prijevoz vode. Na intervenciji je bio  angažiran jedan vatrogasac sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinja.

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS