DVOC 19. / 20. rujna 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 19. / 20. rujna 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom dana 19. rujna 2022. godine nisu angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
 
Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 17. rujna 2022. za područje ove županije zabilježen je veliki broj dojava o vatrogasnim intervencijama i potreba za angažiranjem vatrogasaca uzrokovanih olujnim nevremenom na području grada Čazme i Grubišnog polja. Tijekom dana 19. rujna, odrađeno je ukupno 19 vatrogasnih intervencija na području Čazme koje su se većinom odnosile na sanacije krovišta, a na području Grubišno Polje odrađeno je ukupno 38 tehničkih intervencija sanacije krovišta. Pored svih domicilnih vatrogasnih snaga na područje pogođeno nevremenom, a temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, dana 19.rujna. 2022. sudjelovala je  izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz VZ Zagrebačke županije, VZ Grada Zagreba, VZŽ Koprivničko-križevačke.
 
Karlovačka županija
Dana 19. rujna na području županije bilježe se tehničke intervencije ispumpavanja vode vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 11 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija. na kojima je ukupno sudjelovalo 28 vatrogasca sa 14 vatrogasnih vozila.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Dana 18. rujna u 16:06 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području otoka Hvara, Poljica. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje i gusta borova šuma na površini 2,5 ha.
Požar je ugašen 19. rujna. 2022. u 09:00 sati.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 
 

VOS | VOS