DVOC 18. / 19. rujna 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 18. / 19. rujna 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom dana 18. rujna 2022. godine nisu angažirane domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
 
Dana 18. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog kišnog nevremena koji je zahvatio područje županije. Radi se o intervencijama ispumpavanja vode iz objekata, podruma i bunara. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 5 tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 13 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila.
 
Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 17. rujna 2022. za područje ove županije zabilježen je veliki broj dojava o vatrogasnim intervencijama i potreba za angažiranjem vatrogasaca uzrokovanih olujnim nevremenom na području grada Čazme i Grubišnog polja. Tijekom dana 18. rujna, odrađeno je ukupno oko 80 vatrogasnih intervencija na području Čazme koje su se većinom odnosile na sanacije krovišta, a na području Grubišnog polja odrađene su ukupno 42 tehničke intervencije sanacije krovišta i tri uklanjanja grana i stabla. Pored svih domicilnih vatrogasnih snaga na područje pogođeno nevremenom, a temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, poslana je i izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz VZ Zagrebačke županije, VZŽ Krapinsko-zagorske, VZ Grada Zagreba, VZŽ Koprivničko-križevačke te VZŽ Varaždinske sa ukupno 29 vatrogasaca i 10 vatrogasnih vozila. Tijekom dana otpuštene su dislokacije iz VZŽ Krapinsko-zagorske, VZŽ Koprivničko-križevačke i VZŽ Varaždinske te jedan dio snaga iz VZŽ Zagrebačke.
 
Karlovačka županija
Dana 18. rujna na području županije bilježi se veći broj odrađenih tehničkih intervencija vatrogasaca kao posljedica jakog nevremena koji je zahvatio navedeno područje. Radi se o intervencijama ispumpavanja vode, uklanjanja stabla/grane, sanacije krovišta, čišćenje cesta, izvlačenje vozila i prijevoza osoba. Prema podacima dostupnim u UVI aplikaciji, bilježimo 30 odrađenih spomenutih tehničkih intervencija na kojima je ukupno sudjelovalo 86 vatrogasca sa 38 vatrogasnih vozila. Na području Ogulina zabilježen je veći broj ispumpavanja vode iz objekata, a tijekom dana 18. rujna došlo je do prestanka oborina i postepenog pada vodostaja rijeke Kupe. Otpuštena je tijekom jutra (oko 10:00 sati) izvanredna dislokacija vatrogasnih  snaga iz VZŽ Međimurske sa sedam vatrogasaca i tri vatrogasna vozila.
 
Zadarska županija
Dana 18. rujna u 13:07 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ravnih kotara, u selu Donje Biljane. Požarom je bilo zahvaćeno mješovito raslinje u hrastovoj šumi na površini 16 ha. U gašenju požara sudjelovali su JVP Zadar i Benkovac te DVD Sv. Mihovil – Galovac sa ukupno 11 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.
Požar je lokaliziran u 15:33 sati, a ugašen u 16:53 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 18. rujna u 16:06 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području otoka Hvara, Poljica. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje i gusta borova šuma na površini 2,5 ha. U gašenju požara sudjelovala su DVD-a: Stari Grad, Jelsa, Sućuraj  i Hvar sa ukupno 23 vatrogasca i sedam vatrogasnih vozila te jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415.
Požar je lokaliziran u 18:00 sati, a dežurstvo i sanacija na požarištu tijekom noći.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS