DVOC 18. / 19. veljače 2024.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 18. / 19. veljače 2024. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježeno je 83 vatrogasnih intervencija na kojima je sudjelovalo 94 vatrogasnih organizacija sa ukupno 388 vatrogasaca i 130 vatrogasnih vozila.
 
Šibensko - kninska županija
Dana 18. veljače u 12:39 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Gradca (Ružić). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Drniš. Požar je ugašen u 15:04 sati.
 
Dana 18. veljače u 14:20 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Jerkovićima (Kričke). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje jednim dijelom u minski sumnjivom području pa vatrogasci nisu djelovali na tom području. Površina zahvaćena požarom iznosila je oko 5 ha. Na sigurnom dijelu se vršilo gašenje te nadgledanje požarišta. Požar se jednim dijelom sam ugasio, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:26 sati.
 
Ličko-senjska županija
Dana 18. veljače u 13:18 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvoreno,m prostoru na području naselja Donji Vaganac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 192 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 13 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Plitvička Jezera i DVD-a Plitvička Jezera. Intervencija vatrogasaca završila je u 21:33 sati.
 
Grad Zagreb
Dana 19. veljače u 05:56 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Stjepana Rukljača, Kučilovina (Sesvete). Radilo se o požaru napuštene kuće površine 50 m2. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 25 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD-a Kučilovina. Požar je lokaliziran u 06:47 sati, u tijeku je sanacija požarišta.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.
 

VOS | VOS