DVOC 17. / 18. srpanj 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o vatrogasnim intervencijama za dan 17. / 18. srpanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Šibensko-kninska županija
Požar otvorenog prostora na području Grebaštice za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu dana 13. srpnja i dalje se aktivno sanira. Tijekom dana 17. srpnja na sanaciji požarišta bilo je angažirano 15 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Šibenik te DVD Grebaštica i Primošten, a tijekom noći na osiguranju i sanaciji požarišta angažirano je 10 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz IVP Šibenik, JVP Šibenik te DVD Grebaštica. 

Požar otvorenog prostora na području Šibenika, kod centra za gospodarenje otpadom Bikarac za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu dana 16. srpnja u 13:40 sati, ugašen je izvan područja deponija smeća dana 17. srpnja u 10:03 sati. Sve vatrogasne snage povučene su sa intervencije, a sanaciju unutar deponija i dalje nastavljaju radnici Bikarca. Požarom zahvaćena ukupna površina je 3,15 ha.

Dana 18. srpnja u 03:08 sati na deponiju je došlo do nove aktivacije požara te su na sanaciju požara izašli vatrogasci JVP Šibenik sa četiri vatrogasca i dva vatrogasna vozila. Požar je bio unutar deponija na površini 150m2 i površinski je saniran u 04:17 sati.

Osječko-baranjska županija
Dana 17. srpnja u 12:10 sati JVP Grada Osijeka zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Dalj, Hrvatske Republike.  Radilo se o požaru objekta i dvorišta na površini od 700 m2. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su JVP Osijek te DVD-a Dalj, Erdut, Sarvaš i Borovo (iz Vukovarsko-srijemske županije) sa ukupno 29 vatrogasaca i 9 vatrogasnih vozila te djelatnik i radni stroj komunalnog poduzeća Čvorkovac.
Požar je lokaliziran u 16:00 sati, a požarište je sanirano u 18:10 sati. Na požarištu ostaje dežurstvo tijekom noći od strane DVD Dalj sa četiri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Policija će tijekom jutra obavljati očevid, a postoji sumnja da je vlasnik kuće stradao u požaru.


Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

 

VOS | VOS