DVOC 17. / 18. ožujak 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 17. / 18. ožujak 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Zadarska županija
Dana 17. ožujka u 15:21 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Kruševa na lokalitetu Meka Draga. Požarom je bila zahvaćena trava i visoko raslinje na površini 6 ha.
Na intervenciji gašenja požara sudjelovale su JVP-a Zadar i Benkovac sa ukupno šest vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.
Intervencija vatrogasaca završila je u 19:22 sati.

VOS