DVOC 15. / 16. ožujak 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 15. / 16. ožujak 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

 Splitsko-dalmatinska županija
 Dana 15. ožujka u 22:00 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Omiša, u naselju Slime. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija površine 2ha.

Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su DVD-a: Omiš, Zadvrje, Brela i Kučiće sa ukupno 40 vatrogasaca i 12 vatrogasnih vozila.
Požar je lokaliziran u 22:40 sati, a ugašen u 23:00 sati.

VOS