DVOC 12./13. veljače 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 12./13. veljače 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Zadarska županija
Dana 12. veljače u 14:32 sati JVP Zadar zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Smokovića. Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Zadar i DVD Sveti Mihovil-Galovac.
Intervencija vatrogasaca završila je u 17:09 sati.

VOS