DVOC 11./12. veljače 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 11./12. veljače 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Splitsko – dalmatinska županija
Dana 11. veljače u 15:40 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru stana u Splitu. Požarom je bila zahvaćena hrana na kuhinjskoj peći te je prostor stana bio ispunjen dimom. Na podu je zatečena osoba koja je zbrinuta od strane HMP. Na vatrogasnoj intervenciji sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Split.Intervencija je završila u 16:10 sati.
 
Sisačko – moslavačka županija
Dana 11. veljače u 15:49 sati JVP Novska zaprimila je dojavu o požaru objekta u Novskoj. Požarom je bila zahvaćena jedna soba površine 9 m2 unutar kuće prizemnice. U požaru jedna osoba je zadobila ozlijede te je zbrinuta od strane HMP.  Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Novska i DVD Novska.
Intervencija je završila u 17:05 sati.

VOS