DVOC 12./13. siječnja 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 12./13. siječnja 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.
 

Sisačko-moslavačka županija
  • Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 12. siječnja 2022. angažirane su domicilne vatrogasne snage pogođene županije.
  • Na području VOZ Glina – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Sisak – bez angažiranja domicilnih snaga.
  • Na području VOZ Petrinja – angažirane domicilne snage (JVP Petrinja).
Prema trenutno obrađenim podacima za dan 12. siječnja 2022. godine obavljene su 2 vatrogasne intervencije na kojima su angažirana 4 vatrogasca s 2 vozila.
Realizirane aktivnosti tijekom dana/poteškoće/planirane aktivnosti:
Na području Grada Petrinje 1 sanacija krovišta i 1 prijevoz vode.
 
Istarska županija
Dana 12. siječnja u 14:33 sati JVP Labin zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora kod mjesta Pilja
Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Labin.                 

Požar je ugašen u 16:30 sati.
 
Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu dana 10. siječnja u 21:13 sati, na predjelu Ivašnjak kod Lokve Rogoznice lokaliziran je 12. siječnja.  
Radi se o požaru trave, niskog raslinja i borove šume na trenutno procijenjenoj površini od 115 ha. Tijekom dana 12. siječnja  na gašenju požara sudjelovalo je ukupno 150 vatrogasaca sa 45 vatrogasnih vozila iz operativnih područja Omiš, Makarska, Split, Kaštela, Solin, Sinj, Imotski, Trogir te IVP Split-Divulje.

Tijekom noći na sanaciji i dežurstvu na požarištu bila su 24 vatrogasca sa 7 vatrogasnih vozila iz DVD -a Omiš, Kučiće, Gata, Dugi Rat i IVP Split-Divulje.
 
Zadarska županija
Dana 12. siječnja u 17:25 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora između mjesta Polača i Raštevići.
Radi se o požaru trave i niskog raslinja na površini od 6 ha Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Polača.               

Požar je ugašen u 18:50 sati.
 

VOS