DVOC 10. / 11. travnja 2024.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 10. / 11. travanj 2024. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavima za upravljanje vatrogasnim intervencijama u gore navedenom razdoblju zabilježene su 62 vatrogasne intervencije na kojima je sudjelovalo 80 vatrogasnih organizacija sa ukupno 293 vatrogasca i 99 vatrogasnih vozila.
 
Ličko - senjska županija
Dana 10. travnja u 09:17 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Rastovači na području Nacionalnog parka Plitvička jezera. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Plitvička jezera.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 11:11 sati.
 
Primorsko - goranska županija
Dana 11. travnja u 01:47 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Crikvenici kod Sopaljske ulice. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma. Na intervenciji gašenja požara sudjeluju 32 vatrogasca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Crikvenica, JVP Grada Rijeke te DVD-a: San Marino, Crikvenica i Bribir.
Intervencija je u tijeku.
 
Dana 11. travnja u 01:28 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Križišća (Crikvenica). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 25 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Rijeke, DVD-a: Škrljevo, Kraljevica, Bakar, Hreljin i Zlobin.
Požar je ugašen u 05:36 sati.
 
Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim  ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS