DVOC 1. / 2. kolovoza 2022.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 01./02 kolovoza 2022. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Dana 31. srpnja u 12:18 sati JVP Dubrovački vatrogasci zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ljubača (iznad Zatona). Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 87 ha. Tijekom gašenja požara smrtno je stradao vatrogasac djelatnik JVP Dubrovački Vatrogasci. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 101 vatrogasac sa 26 vatrogasnih vozila iz IVP Dubrovnik, JVP Dubrovački vatrogasci i JVP Dubrovačko Primorje te DVD-a: Zaton, Osojnik, Rijeka Dubrovačka, Gornja Sela, Mravinjac i Orašac. Pored zemaljskih snaga, na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL 415. Tijekom dana 01.kolovoza požar je bio pod nadzorom gasitelja, sanirali su se rubovi požarišta i obavljalo daljnje dežurstvo tijekom noći sa ukupno 28 vatrogasaca i 13 vatrogasnih vozila iz JVP-e Dubrovački vatrogasci i Konavle te DVD Putnikovići.
Požar je lokaliziran.

Istarska županija
Požar otvorenog prostora na području Ćićarije – Žbevnice za koji je ŽVOC Pula zaprimio dojavu 27. srpnja ugašen je dana 01.kolovoza u 21:00 sati. Tijekom dana na intervenciji osiguranja i daljnje sanacije požarišta angažirana su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Buzet.

Dana 01. kolovoza u 20:50 sati JVP Poreč zaprimio je dojavu o požaru i eksploziji plina na području Funtana – kampa Bijela Uvala. U požaru i eksploziji plina iz plinske boce u kampu u potpunosti su izgorjele dvije drvene kućice površine 36 m2, dok su ostale tri oštećene. Jedna osoba je ozlijeđena, zadobila je teže opekline te je prevezena u Opću bolnicu Pula. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Poreč sa sedam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.
Požar je ugašen u 21:27 sati, a dežurstvo vatrogasaca je trajalo do 22:50 sati.

Ličko-senjska županija
Dana 31. srpnja u 13:00 sati ŽVOC Gospić zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Lovinca – Tulove Grede. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje i gusta borova šuma na teško pristupačnom i djelomično miniranom terenu. Tijekom dana napravljen je izvid sa protupožarnim zrakoplovom Air Tractor AT 802 radi nepristupačnog terena za zemaljske snage, te je utvrđeno da ima izdimljavanja. Tijekom dana 01.kolovoza bilo je angažirano 8 vatrogasaca iz DVD Velebit-Lovinac radi sanacije i dežurstva na terenu, a požarište i dalje nadgleda DVD Velebit-Lovinac sa dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je aktivan.

Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na području Ogorje Gornje – Leskuri Gornji, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu dana 30. srpnja u 17:40 sati, a koji je lokaliziran dana 31.07 u 11:00 sati i dalje se sanira i dežura. Tijekom noći i jutra na osiguranju požarišta angažirani su vatrogasci iz DVD-a Muć sa četiri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.

Dana 01. kolovoza u 01:55 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Gornjih Igrana. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su ukupno 32 vatrogasca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Makarska te DVD-a: Makarska, Tučepi, Podgora, Brela, Baška Voda, Gradac i Promajna te jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL 415.
Požar je ugašen u 17:15 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 01. kolovoza u 10:36 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Kruševa kod Primoštena. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, hrastova i borova šuma na površini od 8 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje ukupno 23 vatrogasca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVD-a: Primošten, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Rogoznica i Grebaštica te jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL 415. Od 11:34 na požarištu u gašenju sudjelovala je iz splitsko-dalmatinske županije DVD Marina sa tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je lokaliziran u 16:24 sati, a ugašen u 20:08 sati.

Primorsko-goranska županija
Dana 01. kolovoza u 06:08 sati ŽVOC Rijeka zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Klane-Rijeka. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i granje na površini od 25 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Grada Rijeke, DVD-a: Škalnica, Klana, Halubjan i Kastav.
Požar je lokaliziran u 08:38 sati, a ugašen u 17:15 sati.

Virovitičko-podravska županija
Dana 01. kolovoza u 16:15 sati DVD Suhopolje zaprimilo je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Borova. Požarom je bilo zahvaćeno strnište na površini od 24 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je šest vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Suhopolje. Požar je ugašen u 17:01 sati.

Dana 01. kolovoza u 10:13 sati JVP Virovitica zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Virovitice - obilaznica. Požarom je bila zahvaćena oranica na površini od 22,4 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Virovitica sa pet vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.
Požar je lokaliziran u 13:45 sati, a ugašen u 14:00 sati.

Koprivničko-križevačka županija
Dana 01. kolovoza u 15:44 sati JVP Križevci zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Pofuki – Gornja Rijeka. Požarom je bilo zahvaćeno strnište pšenice i trava na površini od 9 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Križevci te DVD-a Kolarec, Dropkovec, Deklešanec i DVD Suhopolje. Požar je ugašen u 16:34 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, tijekom 01. kolovoz 2022. odrađene su tri vatrogasne intervencije prijevoza vode na području Grada Petrinje. Na spomenutoj intervenciji angažirano je pet vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Petrinja.

VOS | VOS