DVOC 01. / 02. travnja 2023.

Izvješće Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o značajnijim vatrogasnim     intervencijama za dan  01. / 02. travanj 2023. godine od 07:00 do 07:00 sati

Zagrebačka županija
Dana 01. travnja u 21:42 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru kuće na adresi Samobor, Tonija Bogumila. Uslijed požara sobe zatražena je intervencija HMP-a zbog starije osobe koja se nalazila u sobi. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Samobor
Požar je lokaliziran u 22:19 sati, a intervencija vatrogasaca završila je u 23:48 sati.

Dana 01. travnja ŽVOC Zagrebačke županije zaprimo je dojavu o požaru u tvornici peleta u Mraclinu prilikom čega je jedan zaposlenik ozlijeđen i zbrinut od strane HMP. 
Na daljnjoj sanaciji i osiguranju požarišta trenutno su angažirani vatrogasci iz JVP Velika Gorica, DVD Staro Čiče, DVD Gradići i DVD Mraclin. 

Državni vatrogasni operativni centar 193 nije dobio informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.

VOS | VOS