Vatrogasno operativno središte - intervencije u svibnju 2019.

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/IMG-20190525-WA00061.jpg

Vatrogasci JVP Split intervenirali su na gašenju požara kuće u Mosećkoj ulici u Splitu. Jedna osoba je lakše ozlijeđena.

30. / 31. svibnja

Splitsko-dalmatinska županija

ŽVOC Split zaprimio je dana 30. svibnja u 20:53 sati dojavu o požaru kuće u Splitu na adresi Mosećka 94. Požarom je zahvaćen namještaj u sobi, prilikom čega je jedna osoba ozlijeđena (udisanje dima) te je zbrinuta od strane HMP.
U gašenju požara je sudjelovalo 11 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Split. Požar je ugašen u 22:07 sati.

29. / 30. svibnja

Šibensko-kninska županija

Dana 29. svibnja uslijed nevremena koje je zahvatilo područje grada Drniša i velikih količina oborina vatrogasci su zabilježili 21 tehničku intervenciju ispumpavanja vode. Na intervencijama su sudjelovali JVP Drniš 8/4, DVD Drniš 5/2 i DVD Ružić 3/1.

27. / 28. svibnja

Međimurska županija
Požar otpada u Totovcu kod Čakovca za koji je JVP Čakovec zaprimio dojavu 25. svibnja u 16:54 sati ugašen je 27. svibnja u 18:55 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 27. svibnja u 18:07 sati VOC grada Bjelovara zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi: Bjelovar, Zagrebačka 19. Požarom je bila zahvaćena kupaonica u prizemlju obiteljske kuće prilikom čega je jedna osoba ozlijeđena (udisanje dima) te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara ukupno je bilo angažirano 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Bjelovar.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:55 sati.

26./27.5.

Međimurska županija
Požar otpada u Totovcu kod Čakovca za koji je JVP Čakovec zaprimio dojavu 25. svibnja u 16:54 satii je lokaliziran 26. svibnja u 05:00 sati. Tijekom dana i noći na sanaciji i osiguranju požarišta bila su angažirana 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a Čakovec. Požar još nije proglašen ugašenim.

Grad Zagreb
Dana 26. svibnja u 14:31 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi: Sesvete, Antuna Gustava Matoša 10. Požarom je bila zahvaćena kuhinja u prizemlju obiteljske kuće prilikom čega je jedna osoba ozlijeđena (zadobila opekline) te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji gašenja požara ukupno je bilo angažirano 25 vatrogasca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP-a Zagreb i DVD-a Sesvete. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 15:34 sati

25./26.5.

Međimurska županija

JVP Čakovec zaprimila jučer je u 16:54 sati zaprimila dojavu o požaru deponija otpada u Totovcu. Požarom su zahvaćene bale smeća, a opožarena površina iznosi 1,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 30 vatrogasaca s 7 vatrogasnih vozila iz JVP Čakovec, DVD Čakovec, Krištanovec, Pribislavec, Novo Selo na Dravi.
Dana 26. svibnja u 6:40 na intervenciji gašenja požara sudjeluje JVP Čakovec, DVD Totovec, Kuršanec, Čakovec, Pribislavec, Novo Selo na Dravi, Strahoninec, Gornji Vidovec i Pust-Buz-Putj s 71 vatrogascem i 18 vatrogasnih vozila.

Šibensko-kninska županija
Dana 25. svibnja u 10:44 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru objekta Mlinica Stara (vodenica), koja se nalazi na području nacionalnog parka Krka. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 4 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš.
Požar je lokaliziran u 11:21 sati, a ugašen u 12:40 sati.

24./25. svibnja

Šibensko-kninska županija
Dana 24. svibnja u 14:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Šibenika, Donje Polje. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i 50 maslina na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DVIP Šibenik, te DVD-a Šibenik i Grebaštica. Požar je lokaliziran u 16:38 sati, a ugašen u 19:03 sati.

22./23. svibnja

Primorsko – goranska županija
Dana 22. svibnja u 12:56 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na objektu. Radilo se o požaru hotela „Ema“ na adresi Novi Vinodolski, Primorska ulica br. 50. Požarom je bila zahvaćena kuhinja na površini od 20 m2 prilikom čega je došlo do ozljeđivanja jedne osobe koja je zbrinuta u KBC Rijeka. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a San Marino – Novi Vinodolski. Požar je ugašen u 13:22 sati.

21./22. svibnja

Međuresorna vježba „Sigurnost 2019“.
Zadarska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija

Vježba na terenu je zamišljena kao simulacija više istovremenih požara na prostoru Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije (3 šumska požara), zaštita kritične infrastrukture (Hidroelektrana Jaruga i skladišta klorne stanice Vodovoda Šibenik), evakuacije, spašavanje unesrećenih iz tunela „Sv. Ilija“, provjera logističke koordinacije zračnih i zemaljskih snaga, organizacija prijevoza snaga za gašenje šumskih požara na otoke uz potporu Hrvatske ratne mornarice.
Vježbe na svim lokacijama odvijale su se istovremeno.
Mjesta izvođenja vježbe bila su:

Događaj 1.
Gračac (Zadarska županija)

Požar šume i niskog raslinja u Tomingaju, općina Gračac te gašenje i obrana borove šume od požara, upotreba jednog Canadair-a CL 415 u gašenju šumskog požara, punjenje Canadair-a CL 415 vodom na jezeru Štikada, koordinacija i zajedničko djelovanje vatrogasnih snaga VZŽ zadarske i protupožarnih namjenski organiziranih snaga HV (PP NOS) - prijenos slike u OVZ RH zapovjednim vozilom MUP-a, slika sa kamerama HŠ d.o.o. s odašiljača Čelavac nije bila moguća zbog niskih oblaka koji su prekrili odašiljač Čelavac. Osim Canadaira CL-415 na vježbi je sudjelovalo 19 vatrogasaca iz JVP Gračac i Zadar, DVD-a Gračac, Srb, Velebit-Lovinac i DVIP-a HVZ-a odjel Zadar sa 8 vozila te 20 pripadnika PP NOS-a HV-a sa 2 vozila.


Događaj 2
NP Krka (Šibensko kninska županija) Lozovac , Plato ispred hotela Vrata Krke

Požar šume u Nacionalnom parku Krka, upotreba 2 Canadair-a CL 415 u gašenju, zaštita kritične infrastrukture (Hidroelektrana Jaruga i skladišta klorne stanice Vodovoda Šibenik), koordinacija zemaljskih snaga VZŽ šibensko-kninske, pripadnika NP Krka, HEP, HZHM, JLP(R)S - Stožer CZ, priprema za evakuacija i koordinacija snaga uz operativni rad MUP (interventna),
- izviđanje požarišta i prijenos slike u OVZ RH putem BZS HV-a „Orbiter 3” te nadzorne kamere hrvatskih šuma putem odašiljača Krtolin (OiV). Od vatrogasnih snaga u vježbi je sudjelovalo 39 vatrogasaca sa 14 vozila iz JVP Šibenik i Vodice, DVD-a Šibenik, Brodarica, Skradin, Zablače, Dubravice, Zaton, Bilice i Grebaštica te DVIP-a HVZ-a odjel Šibenik.


Događaj 3.
Tunel Sv. Ilija (Splitsko dalmatinska županija)

Prometna nesreća u tunelu Sv. Ilija te požar u tunelskoj cijevi te nova prometna nesreća kod južnog portala tunela uslijed nepridržavanja prometnih propisa i provjera usklađenog djelovanja vatrogasne postrojbe HAC-a, postaja Zagvozd i vatrogasnih snaga VZŽ splitsko-dalmatinske (DVD Makarska), hitne medicinske pomoći (HZHM), te MUP-a. Ukupno je bilo angažirano 25 vatrogasaca sa 9 vozila iz navedenih postrojbi.
Prijenos slike s tunela u OVZ RH putem kamera HAC-a (dvije kamere u tunelu te dvije kod južnog portala tunela.


Događaj 4.
Aerodrom Brač – Vidova gora (Splitsko dalmatinska županija)

Punjenje jednog zrakoplova Air tractora na Aerodromu Brač i provjera logističke koordinacije zračnih i zemaljskih snaga VZŽ Splitsko-dalmatinske uz gašenje šumskog požara uz samu pisti aerodroma na Braču.
Također osiguran prijenos slike u OVZ RH putem kamere instalirane na samom aerodromu te Youtube kanala VZŽ Splitsko-dalmatinske kao i kamere Odašiljača i veza d.o.o. na Vidovoj gori. Na poslovima punjenja Air-tractora te saniranja požara sudjelovalo je oko 40 vatrogasaca sa 7 vozila iz svih postrojbi operativne zone Brač.


Događaj 5
Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH, Divulje (Splitsko dalmatinska županija)

Obavijesti o događajima (1 do 4) u OVZ RH dojavljuju ŽVOC-evi zadarske, šibensko-kninske i splitsko-dalmatinske županije, a po nalogu Županijskog vatrogasnog zapovjednika traže angažiranje državnih snaga (osim događaja 3). U komunikaciji sa GVZ-om RH, VOS obrazlaže traženje ŽVOC-eva, nakon čega GVZ donosi odluku o angažiranju dodatnih snaga. VOS obaviještava vojnu komponentu OVZ RH o traženju vojnih protupožarnih zračnih (osim događaja 3) i zemaljskih snaga (događaj 1) te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (DVIP) HVZ-a (događaji 1 i 2). VOS zatim dostavlja službene obrasce za traženje dodatnih snaga kako vojnoj komponenti tako i DVIP-u. O događajima djelatnici VOS-a obaviještavaju i koordinatora MUP-a koji će po svojoj uspravnici obavijestiti o događajima nadređene te vršiti operativne poslove iz svoje nadležnosti sukladno propisanim procedurama te sukledno potrebama angažirati policijske snage (događaj 2).
Vojna komponenta OVZ RH sukladno svojim procedurama obaviještava i angažira protupožarne zračne i kopnene snage hrvatske vojske, te o poduzetom izvješćuje VOS HVZ-a. VOS HVZ-a o angažiranim dodatnim snagama izvješčuje GVZ-a i ŽVOC-eve županija u kojima su nastali pojedini događaji.
Tijekom svih aktivnosti vrši se provjera integriranog i koordiniranog rada OVZ RH Divulje uz dohvat slike sa svih radnih lokacija i operativni rad pripadnika HVZ-a, MORH-a i MUP-a u Situacijskom Operativnom Središtu (SOS)
Na početku svih aktivnosti uspostavljeni su video linkovi te se slike koje se dobivaju od svih senzora transferiraju iz SOS-a u prostoriju za promatraće vježbe.

Događaj 6
Vojarna „Knez Trpimir“, Divulje (Splitsko dalmatinska županija)

– Prikaz zajedničkog djelovanje kopnenih i zračnih snaga uz upotrebu Canadair-a CL 415 i Air tractor u gašenju požara te 2 helikoptera za desant te izvlačenje vatrogasnih snaga uz spašavanje ozlijeđenog vatrogasca kao i prikaz novih sposobnosti uz provjeru koordiniranog prebacivanja operativnih vatrogasnih snaga i kopnenih pp snaga HV-a na udaljenije lokacije desantnim brodovima HV-a.
Prijenos slike u OVZ RH vršeno je putem komunikacijskog vozila Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a.
U izvođenju ove pokazne vježbe gašenja osim zračnih snaga, sudjelovala su i 32 vatrogasca sa 11 vozila iz splitsko-dalmatinske županije u djelu gašenja požara vozilima, 11 vatrogasaca (DVIP HVZ-a odjel Divulje i JVP Split) u dijelu desantiranja iz helikoptera, 20 vojnika HV-a te 10 vatrogasaca iz splitsko-dalmatinske županije u dijelu desantiranja brodom Hrvatske ratne mornarice, po 2 pripadnika DVIP-a i HGSS-a za spašavanje ozljeđenog vatrogasca te 5 vatrogasaca DVIP-a za prikaz izvlačenja vatrogasaca helikopterom i prebacivanja u sigurnui zonu.

Nakon vježbe prikazan je u Vojarna „Knez Trpimir“ u Divuljama tehničko-taktički prikaz sredstava i opreme predstavnika svih operativnih snaga SUDOS-a koji sudjeluju u vježbi (TT zbor).

20./21. svibnja

Šibensko-kninska županija
Dana 21. svibnja u 03:50 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta u Tisnu, put Oštrice 53. Požarom su zahvaćene električne instalacije u kupaoni, prilikom čega je došlo do ozljeđivanja jedne osobe (udisanje dima) koje su zbrinute od strane HMP-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Vodice i DVD Tisno. Požar je ugašen, a intervencija je završila u 04:32 sati.

19./20. svibnja

Grad Zagreb
Dana 19. svibnja u 15:09 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta u ulici Milana Šenoe 8b. Požarom je bio zahvaćen stan prilikom čega je došlo do ozljeđivanja dvije osobe (udisanje dima) koje su zbrinute od strane HMP-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb. Požar je ugašen, a intervencija je završila u 16:38 sati.

18./19. svibnja

Grad Zagreb
Dana 18. svibnja u 15:48 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru stambenog objekta u ulici Trnjanske Struge I. broj 4. Požarom je bila zahvaćena kuća površine 70 m2 prilikom čega je došlo do ozljeđivanja jedne starije ženske osobe (udisanje dima) kojoj su do dolaska HMP-a prvu pomoć pružili vatrogasci. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a Zagreb. Požar je ugašen, a intervencija je završila u 16:38 sati.

17./18. svibnja

Grad Zagreb
Dana 17. svibnja u 09:59 sati Vatrogasni operativni centar Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru električnih instalacija na objektu Zdravstvenog veleučilišta na adresi Ksaverska 209a. Na intervenciji je sudjelovala JVP Grada Zagreba s 26 vatrogasca i 9 vatrogasnih vozila. Požar je ugašen u 13:02 sati.

16./17. svibnja

Grad Zagreb

Vatrogasci su i dalje angažirani na saniranju posljedica kišnog nevremena praćenog jakim i olujnim vjetrom. Zabilježeno je ukupno 28 tehničkih intervencija (većinom uklanjanja stabala i granja, uklanjanja oštećenih dijelova krovišta i limova). Na tim intervencijama sudjelovala su ukupno 92 vatrogasca sa 32 vozila iz JVP Grada Zagreba.

15./16. svibnja
Koprivničko-križevačka županija
Dana 15. svibnja u 08:02 sati JVP Đurđevac zaprimila je dojavu o požaru objekta u Đurđevcu na adresi Stjepana Radića 23. Požarom je bio zahvaćen dio krovišta oko dimnjaka. Uslijed udisanja dima dvije osobe su zbrinute od strane HMP-a. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Đurđevac. Požar je ugašen u 09:02 sati, a intervencija je završila u 09:45 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Tijekom 15. svibnja Vatrogasne postrojbe imale su 9 intervencija ispumpavanja bunara i podruma poplavljenih uslijed oborinskih voda. Sedam intervencija je bilo na području grada Daruvara, jedna intervencija na području općine Đulovac jedna na području općine Kapela.

Sisačko – moslavačka županija
Tijekom 15. svibnja Vatrogasne postrojbe imale su 12 intervencija ispumpavanja bunara i podruma poplavljenih uslijed oborinskih voda. Osam intervencija bilo je na području općine Hrvatske Dubice, dvije na području grada Siska i dvije na području grada Petrinje.

Grad Zagreb
U periodu od 15. svibnja 07:00 sati do 16. svibnja 07:00 sati na području grada Zagreba, kao posljedica kišnog nevremena praćenog jakim vjetrom posljednjih nekoliko dana, zabilježeno je ukupno 33 tehničkih intervencija (većinom uklanjanja stabala i granja, uklanjanja oštećenih dijelova krovišta i ispumpavanja vode). Od toga broja, 23 intervencija odradio je JVP Zagreb, a DVD-ovi sa područja grada odradili su 10 istih tehničkih intervencija.

Karlovačka županija
Tijekom dana, na intervenciji obrane od poplava, bilo je angažirano oko 20 vatrogasaca sa područja županije, a tijekom noći 12vatrogasaca koji su uglavnom vršili prepumpavanje vode. Trenutno stanje je povoljno jer razina vode opada i nije došlo do prodiranja vode u stambene objekte.

Primorsko – goranska županija
Dana 16. svibnja u 03:19 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru brodica na suhome vezu Marine Punat na Krku. Požarom je bilo zahvaćeno 7 brodica. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala je JVP Krk s 7 vatrogasaca i 6 vatrogasnih vozila, DVD Krk s 6 vatrogasaca i 1 vatrogasnim vozilom, te 35 djelatnika Marine Punat.
Požar je ugašen u 05:59 sati.

14./15. svibnja

Sisačko – moslavačka županija
Dana 14. svibnja nije bilo angažiranih vatrogasnih snaga na području mjesta Sunja gdje je vodostaj rijeke Sunje u padu i više ne prijeti opasnost od poplave. U gradu Hrvatska Kostajnica proglašeno je u 21:30 sati izvanredno stanje obrane od poplava zbog daljnjeg porasta rijeke Une. Vatrogasne snage poduzele su sve mjere obrane od poplave kako bi se spriječilo prodiranje vode u narednom periodu. Tijekom dana 14. svibnja na intervenciji je sudjelovalo oko 100 vatrogasaca, a tijekom noći na dežurstvu angažirano je oko 30 vatrogasaca iz lokalnih DVD-ova kojima se kasnije u noći priključilo još nešto snaga iz okolnih mjesta. Trenutno stanje je povoljno jer razina vode stagnira.

Karlovačka županija
Tijekom dana 14. svibnja na području Karlovca vodostaj rijeke Korane bio je u stalnom porastu i proglašeno je izvanredno stanje obrane od poplava. Na intervenciji obrane od poplava, bilo je angažirano oko 80 vatrogasaca sa područja županije, a tijekom noći 45 vatrogasaca koji su uglavnom vršili prepumpavanje vode. Trenutno stanje je povoljno jer razina vode stagnira i nije došlo do prodiranja vode u stambene objekte.

Grad Zagreb
Dana 14. svibnja u 14:14 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na objektu u Dubravi na adresi Sunekova ulica 149. Požarom je bilo zahvaćeno krovište većeg stambenog objekta na površini od 480 m2. Uslijed požara nitko nije ozlijeđen ili smrtno stradao. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 34 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP-a Zagreb i DVD-a: Vidovec, Čučerje i Granešina. Požar je ugašen, a intervencija je završila u 21:49 sati

U periodu od 14. svibnja 07:00 sati do 15. svibnja 07:00 sati na području grada Zagreba, kao posljedica kišnog nevremena praćenog jakim vjetrom posljednjih nekoliko dana, zabilježeno je ukupno 76 tehničkih intervencija (većinom uklanjanja stabala i granja, uklanjanja oštećenih dijelova krovišta i ispumpavanja vode). Od toga broja, 55 intervencija odradio je JVP Zagreb, a DVD-ovi sa područja grada odradili su 21 intervenciju.

Požeško – slavonska županija
Dana 14. svibnja u 18:35 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru objekta u Podgorju na adresi Podgorje 54. Požarom je bio zahvaćen dnevni boravak obiteljske kuće na površini od 50 m2. Uslijed požara nitko nije ozlijeđen ili smrtno stradao. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Podgorje i DVD-a Kaptol. Požar je ugašen, a intervencija je završila u 19:40 sati.

13./14. svibnja

Grad Zagreb
Uslijed nevremena, na području Grada Zagreba zaprimljeno je 284 izvješća o intervencijama od uklanjanja stabala ili grana, saniranje krovišta i uklanjanja limenih prepreka. Od DVD-ova s područja Grada Zagreba zaprimljeno je 210 izvješća, a od JVP Grada Zagreba 74 izvješća.
Vatrogasac DVD-a Šestine je na tehničkoj intervenciji lakše ozlijeđen (uganuće noge) te je medicinski zbrinut.

Zagrebačka županija
Uslijed nevremena, na području zagrebačke županije obavljena je 91 intervencija uklanjanja stabala ili grana, saniranje krovišta te ispumpavanja vode.
U ovim intervencijama sudjelovalo je JVP Velika Gorica, JVP Zaprešić, VP Ivanić-Grad te 27 DVD-a s područja Zagrebačke županije.

Sisačko-moslavačka županija
Uslijed nevremena, na području Sisačko moslavačke županije obavljeno je 23 intervencije uklanjanja stabala i ispumpavanja vode.
U tim intervencijama sudjelovali VPG Petrinje, JVP Sisak, VP Kutina te DVD Velika Ludina, Novska, Brestaća, Hrastovnica, Vidrenjak, Glina i Desno Trebarjevo.
U Sunji u 20:30 proglašeno izvanredno stanje obrane od poplava te su JVP Sisak i DVD Mladost s 5 vatrogasca, 2 vatrogasna vozila i 2 vatrogasne pumpe upućeni su u Sunju.

Karlovačka županija

Uslijed nevremena, na području karlovačke županije obavljene su 24 intervencije uklanjanja stabala, ispumpavanja vode, saniranja krovišta i obrane od poplava.
U tim intervencijama sudjelovali JVP Karlovac, JVP Ogulin te DVD Josipdol, Vojnić, Zagorje, Oštarije, Ozalj, Turkovići, Jasenak, Ogulin, Plaški, Duga Resa, Belavići, Staro Selo, Vivodina, Jaškovo, Dvorišće, Jurovski Dvor i Rakovica.

Krapinsko-zagorska županija
Uslijed nevremena, na području krapinsko-zagorske županije obavljeno je 27 intervencije uklanjanja stabala, ispumpavanja vode, saniranja krovišta.
U tim intervencijama sudjelovali JVP Krapina, DVD Donja Šelnica, Lobor, Gornja Šelnica, Radoboj, Mače, Krapina, Zazvine, SV. Križ Začretje, Orehovica i Budinščina.

Varaždinska županija
Uslijed nevremena, na području varaždinske županije obavljeno je 21 intervencije uklanjanja stabala, ispumpavanja vode i obrane od poplava.
U tim intervencijama sudjelovali DVD Tuhovec, Bednja, Svibovec, Ivanec, Lepoglava, Podevčevo, Petrijanec, Selinovec, Tužno, Sveti Đurađ i Novi Marof.

12./13. svibnja

Grad Zagreb
Dana 12. svibnja područje Grada Zagreba zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom (od jutra jakim, a poslije 16:30 sati i olujnom jačinom što se nastavilo i preko noći) što je uzrokovalo veliki broj tehničkih intervencija prvenstveno uklanjanja stabala ili grana sa prometnica (tom prilikom oštećeno je i nekoliko vozila) te drugih predmeta te nešto uklanjanja limenih dijelova objekata kao i oštećenih dijelova krovišta.
Do 07:00 sati na području grada Zagreba odrađeno je 136 takovih intervencija u kojima je sudjelovalo 473 vatrogasaca sa 144 vozila iz JVP Zagreb te DVD-a Vrapče, Kašina, Zapad, Prečko, Dubrava, Jarun, Šestine, Črnomerec, Jarun, Gračani, Trnje, Kustošija, Buzin, Ivanja Reka, Odra i Vidovec.
Nadalje, do 07:00, zaprimljeno je još 67 tehničkih intervencija o uklanjanjima stabala koje su fazi angažiranja snaga.

Zagrebačka županija
Dana 12. svibnja poslije 18:00 sati, područje zagrebačke županije zahvatilo je također jače nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom te je do 07:00 sati 13. svibnja u VOS zaprimljeno 14 intervencija uklanjanja stabala ili grana te saniranje krovišta.
U ovim intervencijama sudjelovalo je 65 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila iz DVD-a Malunje – Hrastje, Kerestinec, VZG Sveta Nedjelja (DVD Rakitje), Dugo Selo, Jastrebarsko, Pribić, Črnilovec, Dubrava i Plešivica te JVP-a Ivanić-Grad.

Sisačko-Moslavačka Županija
Dana 12. svibnja poslije 18:00 sati područje sisačko moslavačke županije zahvatilo je nevrijeme praćeno kišom, jakim i olujnim vjetrom te je do 07:00 sati 13. svibnja u VOS zaprimljeno 10 intervencija uklanjanja stabala ili grana te intervencija ispumpavanja vode.
U tim intervencijama sudjelovala su ukupno 33 vatrogasca sa 11 vozila iz DVD-a Velika Ludina, Novska, Brestaća, Potok, Sigetac i Nova Subocka i Lipovljani.

Primorsko-goranska županija

Dana 12. svibnja poslije 17:00 sati područje primorsko-goranske županije (Rijeka, Opatija, Vrbovsko) zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom te je do 07:00 sati 13. svibnja u VOS zaprimljeno 10 intervencija većinom uklanjanja stabala ili grana, te sajle i električnih vodova.
U tim intervencijama sudjelovalo je ukupno 29 vatrogasaca sa 10 vozila iz JVP Rijeka i Opatija te DVD-a Vrbovsko.

Krapinsko-zagorska županija
Dana 12. svibnja oko 16:00 sati područje krapinsko-zagorske županije zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom te je do 07:00 sati 13. svibnja u VOS zaprimljeno 8 intervencija većinom uklanjanja stabala ili grana, te čišćenja kolnika.
U tim intervencijama sudjelovalo je 27 vatrogasaca sa 8 vozila iz Zagorske JVP te DVD-a Donja Šemnica, Vinagora, Brezova, Orehovica, Novi Golubovec, Radoboj i Lobor.

11./12. svibnja

Virovitičko-podravska županija
Dana 12. svibnja u 03:53 sati ŽC 112 Virovitica zaprimio je dojavu o požaru kuće u mjestu Duzluk. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su DVD Orahovica, Čačinci, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava i Dolci s ukupno 30 vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila. Požar je ugašen u 06:40 sati.

9. / 10. svibnja

Grad Zagreb
Dana 9. svibnja u 12:07 sati vatrogasni operativni centar Grada Zagreba zaprimio je dojavu o urušavanju zida susjednog objekta na laboratorij Arheološkog muzeja. Na intervenciji je sudjelovala JVP Grada Zagreba s 22 vatrogasca i 7 vatrogasnih vozila.
Intervencija je završila u 17:56.

8. / 9. svibnja

Krapinsko-zagorska županija

ŽVOC Zabok zaprimio je dana 8. svibnja u 20:02 sati dojavu o požaru kuće na adresi Donja Stubica, Vučak 69. Požarom je zahvaćena kuhinja drvene kuće, prilikom čega je jedna muška osoba smrtno stradala. U gašenju požara sudjelovala je Zagorska JVP, te DVD-a Bedekovčina i Donja Stubica sa ukupno 24 vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila.
Intervencija je završila u 23:56 sati.

6. svibnja

Grad Zagreb
Dana 5./6. svibnja, uslijed jakog vjetra koje je zahvatilo područje Grada Zagreba, zabilježeno je 30 tehničkih intervencija uklanjanja stabala ili granja te saniranja krovišta. Na intervencijama su sudjelovali JVP Grada Zagreba te DVD-i Šestine, Vrapče, Jarun, Belovar, Vugrovec, Gračani, Čučerje, Kašina i Bukovac sa ukupno 108 vatrogasaca i 38 vatrogasnih vozila.

Foto: 24. sata

3. svibnja

Karlovačka županija
Dana 02. svibnja u 16:25 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru kuće katnice u Drežnik Gradu na adresi Drežnik Grad 27 a. Požarom je bilo zahvaćeno krovište kuće na površini od 30 m2. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 24 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Drežnik Grad i DVD-a Rakovica. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 21:15 sati.


Šibensko-kninska županija
Dana 02. svibnja u 23:05 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Bikarcu na deponiju. Požarom je bilo zahvaćeno smeće na uređenom odlagalištu komunalnog otpada na površini od 900 m2. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a Šibenik i DVD-a Grebaštica. Požar je ugašen 03. svibnja u 02:18 sati.

Grad Zagreb
Dana 03. svibnja u 02:43 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o eksploziji u stambenoj zgradi na adresi Josipa Slavenskog 12. Prilikom eksplozije nepoznate naprave došlo je do oštećenja stubišta i okna dizala, a jedna invalidna osoba zadobila je ozlijede te je zbrinuta od strane HMP. Na intervenciji je sudjelovalo 14 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a Zagreb. Intervencija je završila u 05:42 sati.Intervencije