Veliko međunarodno priznanje Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/Sanader.jpg

predsjednik HVZ Ante Sanader izabran za dopredsjednika Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF)

U norveškom gradu Bergenu 16. rujna 2011. godine održana je sjednica Skupštine CTIF-a, na kojoj su Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljali mr. Ante Sanader, predsjednik HVZ, mr. Željko Popović, načelnik HVZ i mr. Mario Starčević, tajnik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara.

Financijsko izvješće i izvješća odbora CTIF-a
Na sjednici je usvojeno financijsko izvješće CTIF-a za 2010. godinu, koje ukazuje na nove trendove u financiranju aktivnosti CTIF-a. Tako je još 1981. godine samo 3% prihoda bilo od pridruženih članica (tvrtki), a taj postotak je u 2010. godini narastao na ukupno 34 %. Međunarodna financijska kriza očituje se i u činjenici, da 25 % stalnih članica i čak 32 % pridruženih članica nije platilo obveze u 2010. godini.
Zbog zdravstvenih razloga svoju ostavku je podnio dosadašnji predsjednik Walter Egger (Švicarska), a za prijelaznog predsjedika do 2012. godine izabran je Ralf Ackermann (Njemačka). Walter Egger, koji je u CTIF-u obnašao dužnosti blagajnika, generalnog tajnika i predsjednika, proglašen je počasnim predsjednikom CTIF-a.
Svoja detaljna izvješća su podnijeli predsjednici odbora CTIF-a za zračne luke, Europu, povijest, vatrogasna natjecanja, mladež, opasne tvari, vatrogasnu prevenciju, zdravstvenu službu i zračne luke. Osnovan je novi odbor CTIF-a „žene u vatrogastvu“.
Donesena je odluka, da domaćinstvo međunarodnih natjecanja CTIF-a u 2013. godini pripadne francuskom gradu Mulhouse.
CTIF je izdao godišnjak svjetske vatrogasne statistike za 2009. godinu.

Izbor novih članova Izvršnog odbora CTIF-a
Budući su isticali mandati svim dopredsjednicima CTIF-a, biralo se 6 dopredsjednika CTIF-a. U prvom izbornom krugu, više od 50 % glasova nazočnih članica CTIF-a dobila su dosadašnja 4 dopredsjednika CTIF-a Aleksander Chuprijan (Rusija), Dennis Davis (Velika Britanija), Luther Fincher (Sjedinjene Američke Države) i Tore Eriksson (Švedeska), te predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader. Ovaj izbor hrvatskog predstavnika za dopredsjednika CTIF-a svakako je veliko međunarodno priznanje aktivnostima i radu Hrvatske vatrogasne zajednice, koja se isticala u nizu odbora i radnih grupa CTIF-a. Koliko je teško biti izabran u uže vodstvo CTIF-a govori podatak, da je u 111 godina povijesti CTIF-a ovo prvi put, da je za dopredsjednika izabran hrvatski predstavnik!
Nakon 2 dodatna izborna kruga, niti jedan od preostala 4 kandidata nije uspio skupiti više od 50 % glasova nazočnih članica CTIF-a, tako da je, temeljem odredbi Statuta CTIF-a, o tome odlučio predsjednik CTIF-a Walter Egger, te je za dopredsjednicu izabrana Marketa Strzinkova (Češka). Time je ujedno po prvi put u povijesti CTIF-a u uže vodstvo CTIF-a izabrana žena.

Odmah nakon sjednice Skupštine održana je sjednica novoizabranog Izvršnog odbora CTIF-a, gdje su predsjedniku Hrvatske vatrogasne zajednice Anti Sanaderu dodijeljeni resori „vatrogasna natjecanja“ i „šumski požari“.

Tajnik Nacionalnog odbora
mr. Mario Starčević, dipl. ing.


 Hrvatska Vatrogasna Zajednica