Treća sjednica Povjerenstva za potražne pse u vatrogastvu

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/IMG_8999_3.JPG

U Osijeku je u subotu, 25. listopada, održana 3. sjednica Povjerenstva za potražne pse u vatrogastvu

U Osijeku je u subotu, 25. listopada, održana 3. sjednica Povjerenstva za potražne pse u vatrogastvu. Raspravljano je, između ostalog, o Programu rada za 2015. godinu u kojoj se planira organiziranje licenciranja, vježbi spašavanja iz ruševina te izrada priručnika u kojem bi se, na sveobuhvatan način, obradile sve teme bitne za školovanje spasilačkih pasa.
Analizirana su tri pravilnika: Pravilnik o radu Povjerenstva za potražne pse u vatrogastvu, Pravilnik za licenciranje vatrogasnih spasiličkih timova sa psima te Pravilnik za osposobljavanje vodiča potražnih pasa.
Na sastanku je bilo govora i o vježbama održanim ove godine: Platak i Alegro, a u kojoj su sudjelovali vatrogasni timovi s potražnim psima. Ujedno je dana informacija o sudjelovanju na nedavnoj vježbi Kamp Vizije Varnosti te je najavljeno sudjelovanje na manifestaciji CACIB, a u sklopu koje će, uz ostale žurne službe, i vatrogasci prezentirati spremnost timova s potražnim psima.Hrvatska Vatrogasna Zajednica