Hrvatski sabor prihvatio amandman predsjednika HVZ Ante Sanadera kojim je u sustav Domovinske sigurn

Slika /arhiva/multimedia/old/publish/HVZ_-_Copy_1.jpg

Na 5. sjednici 9. saziva Hrvatskog sabora, predsjednik HVZ Ante Sanader u drugom čitanju podnio je amandman na Konačni prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti, P. Z. br. 149., predlagatelja Vlade Republike Hrvatske.

Nakon što se Vlada Republike Hrvatske kao predlagatelj zakona zaključkom očitovala o prihvaćanju amandmana, isti je i prihvaćen od strane Hrvatskog sabora, te je zakon i donesen na sjednici Hrvatskog sabora 27. listopada 2017. godine većinom od 95 glasova „za“, 25 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržanih“.

Amandmanom zastupnika Ante Sanadera, a kojeg prenosimo u cijelosti, u okviru sustava domovinske sigurnosti izrijekom je uvrštena Hrvatska vatrogasna zajednica kao pravna osoba posebno važna za zaštitu i spašavanje, koja zbog svojih sposobnosti može biti potpora sustavu domovinske sigurnosti u provedbi aktivnosti i zadaća upravljanja sigurnosnim rizicima i u kriznim situacijama od važnosti za nacionalnu sigurnost. Slijedom istoga, u Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti uvršten je i glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske.

Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 108/2017, a stupa na snagu 16. studenog 2017. godine:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_108_2489.html

Amandman


Hrvatska Vatrogasna Zajednica