Izvanredno izvješće 25. kolovoza

19:00

Splitsko-dalmatinska županija

DVD Kaštela u 06:30 zaprimila dojavu o požaru tvornice za preradu ribe „Nadalina“ na adresi: Kaštel Novi, Put Gospe Stomorije. Požar je još aktivan i tijekom noći će na terenu ostati veći broj snaga. Na intervenciji ukupno sudjeluje 50 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Mladost, Kaštela i Kaštel Gomilica.

Drvenik Veli – Uvala Pernatica

Dana 25. kolovoza u 11:30 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Otoku Drvenik Veli – Uvala Pernatica. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na trenutno procijenjenoj površini od 2 ha. Na intervenciju gašenja požara sudjelovala su 2 protupožarna zrakoplova Canadair, te DVIP Split koji je izvršio desant sa helikopterom (njih 12 upućeno je opremom i helikopterom, a 2 vatrogasca punili kruške na heliodromu). Osim navedenih snaga, na otoku se nalazi 5 sezonskih vatrogasaca iz JVP Trogir sa jednim vatrogasnim vozilom i u 16:00 sati trajektom je upućeno 7 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Trogir. Požar je lokaliziran u 18:00 sati.

12:51 sati

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 25. kolovoza u 11:30 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Otoku Drvenik Veliki – Uvala Pernatica. Požarom je zahvaćena borova šuma. Na intervenciju gašenja požara upućena su 2 protupožarna zrakoplova Canadair, te DVIP Split koji će izvršiti desant sa helikopterom (njih 12 upućeno je opremom i helikopterom, a 2 vatrogasca će puniti kruške na heliodromu). Osim navedenih snaga, na otoku se nalazi 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom.

 

9:07 sati

Splitsko-dalmatinska

DVD Kaštela u 06:30 zaprimila dojavu o požaru Tvornice za preradu ribe „Nadalina“ na adresi: Kaštel Stari, Put Gospe Stomorije. Zahvaćen je južni dio objekta te gore paneli i pur pjena. Gašenje je u tijeku, a na intervenciji su vatrogasci iz DVD-a: Kaštela, Mladost i Gomilica.VOS