VOS 11./12. srpanj

Splitsko-dalmatinska županija

Požar raslinja koji je dojavljen dana 9. srpnja u 14:55 sati kod Muća – Ramljane, a koji je ponovo lokaliziran dana 11. srpnja u 05:50 sati i dalje se aktivno sanira. Tijekom dana 11.07 radilo se na sanaciji rubova požarišta, te su obavljane i zamjene vatrogasnih snaga.  Požarom je zahvaćeno 40 ha trave, niskog raslinja i borove šume.

U sanaciji požarišta tijekom dana i noći sudjelovalo je ukupno 44 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila iz DVIP Split, JVP Split, DVD-a Dugopolje, Klis, Solin, Vranjic, Žrnovnica, Kaštela, Gomilica, Sinj sa sezonskim vatrogascima i Mladost, te i jedan protupožarni zrakoplov Air-tractor HRZ.

Šibensko-kninska županija

Dana 11. srpnja u 16:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zamjetio je na video nadzoru požar raslinja uz željezničku prugu na području Sedramića - Elezi. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 8 ha. U akciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna  zrakoplova Canadaira  HRZ, te ukupno 20 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, Perković, Ružić i Unešić. Za vrijeme intervencije jedan vatrogasac DVD Drniš zadobio je uganuće zgloba, te je prevezen na HMP Šibenik.

Požar je pod nadzorom gasitelja, a sanacija i dežurstvo tijekom noći od strane JVP i DVD Drniš.

Dana 11. srpnja u 16:40 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zamijetio je na video nadzoru požar raslinja uz željezničku prugu na području Žitnića. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na djelomično miniranom terenu. U akciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna  zrakoplova Canadaira  HRZ, te ukupno 12 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVIP Šibenik, JVP Drniš i DVD-a Drniš. Požar se nadzire sa sigurnog područja od strane JVP i DVD Drniš.

Dana 11. srpnja u 16:11 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu požara raslinja uz željezničku prugu na području Tepljuha. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na dvije lokacije, ukupne površine 10,5 ha. U akciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, Biskupije i Knina. Požar je lokaliziran u 05:52 sati, a ugašen u 06:16 sati.

Primorsko-goranska županija

Dana 11. srpnja u 16:36 sati JVP Grada Rijeke zaprimila je dojavu požara na području kontejnerski terminal Zagrebačka obala na adresi Rijeka, Milutina Barača. Požarom je bilo zahvaćeno smeće, metalni otpad i plastika. U akciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 27 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Grada Rijeke, te DVD-a Drenova i DVD Halubjan, a angažiran je u gašenje i jedan remorker.  Požar je lokaliziran u 22:57 sati, a na dežurstvu tijekom noći JVP Rijeka sa dva vatrogasca i jednim vozilom.

Područje Opatije je 11. srpnja poslije 20:00 sati, zahvatilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom, pa je zabilježeno 7 tehničkih intervencija uklanjanja stabala, granja i kabela. Na intervencijama sudjelovalo je ukupno (kumulativno) 16 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP-a Opatije.

Grad Zagreb i zagrebačka županija

Zagrebačku županiju i Grad Zagreb je 11. srpnja poslije 15:00 sati zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom uslijed čega je zabilježeno 10 tehničkih intervencija uklanjanja stabala i granja, te sanacija krovišta objekata. U uklanjanju i saniranju sudjelovalo je 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP-a Grada Zagreba, Zaprešića, Ivanić-Grad, te DVD-a Šestine, Vrapče, Dubrave, Bijele Gorice, Malunje i Plešivice. VOS