VOS 10./11. srpanj

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 9. srpnja u 14:55 sati zaprimljena je i dojava o požaru raslinja kod Muća - Ramljane. Požarom je zahvaćeno oko 20 ha trave, niskog raslinja i borove šume.

U gašenju požara sudjelovalo je 38 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz JVP Split i Trogir, DVD-a Muć, Zagora, Dugopolje, Klis, Solin, Vranjic, Split i Mladost te čak 5 protupožarnih zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (3 Canadaira i 2 Air-tractora).

Zbog gašenja požara iz zraka od 15:55 do 20:27 sati bio je isključen dalekovod Pađane – Krš – Konjsko.

Požar je lokaliziran u 21:00 sati, a na saniranju i dežurstvu na  požarištu tijekom noći bilo je 12 vatrogasaca DVD-a Muć sa 2 vozila.  

Dana 10. srpnja u 13:40 sati dostavljen nam je zahtjev za angažiranje zračnih snaga. U akciji gašenja požara sudjeluje 58 vatrogasaca s 16 vatrogasnih vozila od čega s područja Šibensko-kninske županije DVD Drniš i DVD Ružić sa 7 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila te 5 protupožarnih zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (3 Canadaira i 2 Air-tractora).

Požar je ponovo lokaliziran 11.7. u 05:50 sati. Opožarena površina je 40 ha.  S terena su povučeni DVD Split, JVP Podstrana, DVD Drniš i DVD Ružić. U 06:30 sati upućen zahtjev za podizanje DIP-a Split.

Šibensko - kninska županija

Dana 10. srpnja u 12:17 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu požaru raslinja na području NP Krka, na lokaciji Puljane blizu jezera Brljan. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 1,5 ha. U akciji gašenja požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš, Promina i Sveti Juraj-Kistanje. Požar je ugašen u 14:37 sati.

Dana 10. srpnja u 15:03 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu požaru raslinja na području NP Krka, na lokaciji Puljane blizu jezera Brljan (u neposrednoj blizini prethodnoga požara). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 1 ha. U akciji gašenja požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Drniš, Promina i Sveti Juraj-Kistanje. Požar je ugašen u 21:15 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Dana 11. srpnja u 01:50 sati JVP Bjelovar zaprimila je dojavu o požaru u potkrovlju stana u Bjelovaru na adresi Ferde Rusana 7. Na intervenciji gašenja požara sudjelovali su vatrogasci JVP Bjelovar sa 4 vatrogasca i 2 vozila.

Tijekom požara majka i dvoje djece, koji su boravili u prostoru zahvaćenim požarom, zbrinuti su od strane HMP. Saznanje o ozljedama nemamo. Požar je ugašen u 3:30 sati.

Grad Zagreb

Dana 11. srpnja u 05:17 sati VOC Zagreb zaprimio je dojavu o požaru klima uređaja u Zagrebu na adresi Ilica 4 koji se je proširio na unutrašnjost objekta. U akciji gašenja požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila JVP Grada Zagreba. Požar je ugašen u 6:00 sati.

 VOS