VOS 01. /02. svibnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 01. svibnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 7 tehničkih
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U
dojavama se trenutno nalazi još 18 intervencija koje će se odrađivati.


Šibensko – kninska županija
Dana 01. svibnja u 21:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Danilo - čvor Vrpolje u blizini benzinske postaje
uz autocestu A1. U požaru je na tri odvojene lokacije opožareno ukupno 6,75 ha trave, niskog raslinja
i borove šume.
U gašenju požara sudjelovao je ukupno 21 vatrogasac sa sedam vatrogasnih vozila iz DVIP-a
Šibenik, JVP Šibenik, te DVD-a Perković, Šibenik i Brodarica-Krapanj.
Požar je lokaliziran u 22:41 sati, a ugašen u 23:45 sati.VOS