VOS 02./03. svibnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 02. svibnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba (JVP i DVD) bili su angažirani na 23 tehničkih
intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U
dojavama se trenutno nalazi još 13 intervencija koje će se odrađivati. Od početka godine u Zagrebu je
evidentirano 5185 vatrogasnih intervencija od čega je 628 bilo požarnih intervencija. Od 22. ožujka
kada je Zagreb zadesio snažan potres evidentiano je ukupno 4420 vatrogasnih intervencija od kojih je
4078 bilo vezano za tehničke intervencije u/na objektima.VOS