VOS 04./05. svibnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 04. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 24
tehničke intervencije – saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno nalazi još 26 intervencija koje treba odraditi.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 04. svibnja u 12:50 sati DVD Muć zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
u mjestu Vrba kod Muća. U požaru je opožareno ukupno 5 ha trave i niskog raslinja.
U gašenju požara sudjelovao je sedam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Muć.
Požar je ugašen u 19:00 sati.VOS