VOS 03. /04. svibnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 03. svibnja vatrogasci sa područja Grada Zagreba nisu bili angažirani na
tehničkim intervencija – saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb.
U dojavama se trenutno nalazi još 14 intervencija koje treba odraditi.


Osječko – baranjska županija
Dana 03. svibnja u 16:43 sati JVP Našice zaprimile su dojavu o požaru objekta na adresi
Stipanovci, Braće Radić 57. Požarom je bilo zahvaćeno krovište kuće prizemnice. Uslijed požara
nije bilo ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 25 vatrogasaca sa 6
vatrogasnih vozila iz JVP Našice, DVD Podgorač i DVD Stipanovci.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 19:01 sati.VOS