VOS 25. / 26. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 25. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 37 tehničke intervencije
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. Od dana 22.
ožujka do dana 25. travnja odrađeno je 3919 hitnih intervencija. U dojavama se nalazi još 12
intervencija koje treba odraditi.

Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na teško pristupačnom terenu za koji je ŽVOC Split zaprimio
dojavu dana 23. travnja na području Zagvozda, Grabovac – brdo Orljača, a koji je lokaliziran 24.
travnja, ponovno se aktivirao 25. travnja. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva
protupožarna zrakoplova (Canadair i Air tractor). Danas je požarom bilo zahvaćeno 12 ha što sa
prethodnim danima čini ukupnu površinu od 62 ha borove šume. Tijekom dana, pored zračnih snaga,
na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 50 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz JVP
Imotski i DVD: Imotski, Zadvarje, Omiš, Kučiće, Zagvozd i Lovreč. Tijekom noći i jutra na daljnjoj
sanaciji i osiguranju požara angažirano je 10 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a
Zadvarje i Zagvozd.
Požar je lokaliziran u 13:00 sati.

Dana 25. travnja u 14:00 sati DVD Šolta zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na Otoku Šolti – Rudine. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, borova šuma i nešto maslina
na površini od 3 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova
(Canadair i Air tractor) te ukupno 30 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz DVD-a Šolta.
Požar je lokaliziran u 17:30 sati.

Šibensko – kninska županija
Dana 25. travnja u 15:07 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Vodice – Čokin Stan. Požarom je bila zahvaćena
trava, nisko raslinje i makija na površini od 6 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je
ukupno 15 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Zaton i DVD
Vodice, te dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air Tractor).
Požar je ugašen u 18:25 sati.

Dana 25. travnja u 17:29 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Pađene – Ervenik (Debelo Brdo). Radilo se o
požaru trave i niskog raslinja na površini od 5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je
ukupno 10 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Knin i DVD-a: Knin, Sveti Juraj-Kistanje i
Ervenik.
Požar je ugašen u 20:43 sati.

Bjelovarsko – bilogorska županija
Dana 25. travnja u 15:47 sati JVP Daruvar zaprimio je dojavu o požaru više objekata na adresi
Đulovac, Kralja Tomislava br. 25. Požarom je bila zahvaćena radionica koja je u potpunosti
izgorjela te se vatra proširila na tri susjedna objekta ukupne površine 68 m 2 . Uslijed požara nije bilo
ozlijeđenih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih
vozila iz JVP Daruvar i DVD Đulovac.
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 17:50 sati.

Sisačko – moslavačka županija
Dana 25. travnja u 17:51 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru na lokaciji Deanovići (Petrinja). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na
površini od 18 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim
vozilom iz JVP Petrinja.
Požar je ugašen u 22:20 sati.

Karlovačka županija
Dana 25. travnja u 20:43 ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru
na lokaciji Brezik. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. Na
intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Ogulin i
DVD Ogulin.
Požar je ugašen u 22:30 sati.VOS