VOS 26. / 27. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 26. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 12 tehničke intervencije
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. Od dana 22.
ožujka do dana 25. travnja odrađeno je 4046 hitnih intervencija. U dojavama se nalazi još 14
intervencija koje treba odraditi.

Karlovačka županija
Dana 26. travnja u 17:04 sati ŽVOC Karlovac zaprimo je dojavu o požaru na otvorenom
prostoru na lokaciji Gornja Visočka. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od
20 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz
DVD Slunj. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 20:14 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
Požar otvorenog prostora na teško pristupačnom terenu za koji je ŽVOC Split zaprimio
dojavu dana 23. travnja na području Zagvozda, Grabovac – brdo Orljača, a kojeg su pored
zemaljskih snaga gasila dva protupožarna zrakoplova (Canadair i Air tractor) proglašen je ugašenim
26. travnja u 12:00 sati.


Požar otvorenog prostoru za koji je DVD Šolta zaprimila dojavu 25. travnja u 14:00 sati na
Otoku Šolti – Rudine, a kojeg su pored zemaljskih snaga gasila dva protupožarna zrakoplova
(Canadair i Air tractor) proglašen je ugašenim 26. travnja u 05:00 sati.

Šibensko – kninska županija
Dana 26. travnja u 14:50 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Gradina-Knežići. Požarom je bila zahvaćena
trava, nisko raslinje i makija na površini od 10 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je
ukupno 21 vatrogasac sa 8 vatrogasnih vozila iz JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD-a Zablaće,
Brodarica-Krapanj, Skradin,Šibenik i Dubravice
Požar je ugašen u 18:49 sati.

 VOS