VOS 23. / 24. travnja

Grad Zagreb
Tijekom dana 23. travnja, u saniranju posljedica snažnog potresa koji je 22. ožujka zadesio
grad Zagreb, vatrogasci sa područja Grada Zagreba bili su angažirani na 49 tehničkih intervencija
uklanjanja dimnjaka, crijepova, oštećenih zidova i fasada, te izvida samih oštećenja. U dojavama se
nalazi još 24 intervencija koje treba odraditi.


Zadarska županija
Dana 23. travnja ŽVOC Zadar zaprimio je u 17:22 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na
području Otoka Paga-Košljun. Požarom je zahvačena trava, nisko raslinje i makija na površini 9 ha.
U gašenju požara sudjelovala je JVP Pag sa šest vatrogasaca i dva vatrogasna vozila, kao i jedan
protupožarni zrakoplov Canadair CL-415.
Požar je ugašen u 22:30 sati.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 23. travnja ŽVOC Split zaprimio je u 12:01 sati dojavu o požaru otvorenog prostora na
području Zagvozda, Grabovac – brdo Orljača. Požarom je zahvaćena borova šuma na površini
50ha ha. U gašenju požara sudjelovali su JVP Imotski i DVD-i Zagvozd, Zadvarje, Lovreć i Kučiće
sa ukupno 35 vatrogasaca i 10 vozila. Na požarištu su djelovala i dva protupožarna zrakoplova
Canadair CL-415 i AT 802 FB.
Požar je lokaliziran u 19:30 sati.


Karlovačka županija
Dana 23. travnja u 18:47 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Gornja
Glina, Gornja Glina 113. Radilo se o požaru obiteljske kuće uslijed kojeg je jedna osoba smrtno
stradala. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 4 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a
Slunj
Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 11:24 sati.

Varaždinska županija
Dana 23. travnja JVP Varaždin zaprimio je u 17:40 sati dojavu o požaru kuće na adresi
Gornji Kneginec, Toplička ulica 20. Požarom je bilo zahvaćeno stepenište i kat kuće. Jedna je
osoba zadobila opekotine i zbrinuta je od strane djelatnika HMP. U gašenju požara sudjelovali su
JVP Varaždin sa 9 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila i DVD Kneginec Gornji sa 13 vatrogasaca i 2
vatrogasna vozila.
Požar je ugašen u 18:20 sati.VOS