VOS 15./16. siječnja

Koprivničko-križevačka županija

Dana 15. siječnja u 13:58 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru obiteljske kuće na adresi Velika Mučna, Velika Mučna 57. Požarom je bilo zahvaćeno krovište objekta, a vlasnik objekta zatražio je pomoć HMP radi udisanja dima. Osoba je pregledana od strane HMP na mjestu događaja i nije htjela daljnju obradu. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Koprivnice te DVD Domaji. 

Požar je lokaliziran u 14:15 sati, a intervencija je završila u 17:39 sati.


Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.VOS