VOS 22./23. prosinca

Istarska županija

Dana 22. prosinca zabilježeno je 12 tehničkih intervencija uzrokovanih nevremenom sa kišom i olujnim vjetrom na području Poreča, Umaga i Rovinja. Vatrogasci su na intervencijama radili na uklanjanju stabla, ispumpavanju vode i izvlačenju vozila. Na intervencijama je bilo angažirano ukupno 25 vatrogasca sa 14 vatrogasnih vozila.

 

Primorsko-goranska županija

Dana 22. prosinca zabilježeno je 11 tehničkih intervencija uzrokovanih nevremenom sa kišom i olujnim vjetrom na području otoka Cresa i Raba, Grada Rijeke, Opatije i Lovrana. Vatrogasci su na intervencijama radili na uklanjanju stabla, ispumpavanju vode, skidanju lima i radili na mjerama obrane od poplave i izradi nasipa. Na intervencijama je bilo angažirano ukupno 29 vatrogasca sa 11 vatrogasnih vozila.

 

Šibensko-kninska županija

Dana 22. prosinca zabilježeno je 14 tehničkih intervencija uzrokovanih nevremenom sa kišom i olujnim vjetrom. Vatrogasci su na intervencijama radili na uklanjanju stabla i ispumpavanju vode na području Vodica, Šibenika, Skradina, Zatona, Knina i Rogoznice. Na intervencijama je bilo angažirano ukupno 28 vatrogasca sa 14 vatrogasnih vozila.

 

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 22. prosinca zabilježeno je 12 tehničkih intervencija uzrokovanih nevremenom sa kišom, olujnim vjetrom, te dizanjem razine mora. Vatrogasci su na intervencijama radili na uklanjanju stabla i ispumpavanju vode na području otoka Hvara, Brača, Grada Trogira, Sinja, Kaštela i Žrnovnice. Na intervencijama je bilo angažirano ukupno 32 vatrogasca sa 14 vatrogasnih vozila.

 

Zadarska županija

Dana 22. prosinca zabilježeno je 13 tehničkih intervencija uzrokovanih nevremenom sa kišom, olujnim vjetrom i stvaranjem pijavice na području Grada Zadra. Vatrogasci su na intervencijama radili na uklanjanju stabla, saniranju krovišta i skidanju crijepova. Na intervencijama je bilo ukupno angažiran 33 vatrogasac sa 17 vatrogasnih vozila.

 

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Dana 22. prosinca zabilježeno je nevrijeme na širem području Grada Zagreba i Zagrebačke županije praćeno obilnom kišom i vjetrom, a došlo je do porasta rijeka, vodotoka, odvodnih kanala i plavljenja većeg broja objekata te rušenja stabala. Vatrogasci su na intervencijama radili na uklanjanju stabla, ispumpavanju vode, vračanju šahtova i radili na mjerama obrane od poplave i izradi nasipa Na području Grada Zagreba u saniranju posljedica nevremena vatrogasci su zabilježili 8 tehničkih intervencija sa 39 vatrogasca i 15 vatrogasnih vozila, a na području Zagrebačke županije zabilježeno je 17 tehničkih intervencija sa 56 vatrogasaca i 18 vatrogasnih vozila.

 

Varaždinska županija

Dana 22. prosinca zabilježeno je 10 tehničkih intervencija uzrokovanih nevremenom sa kišom, olujnim vjetrom, a došlo je do porasta riječnih tokova i odvodnih kanala. Vatrogasci su na intervencijama radili na uklanjanju stabla, ispumpavanju vode, te radili na mjerama obrane od poplave i izradi nasipa na području Ivanca, Maruševca, Novog Marofa i Kneginca. Na intervencijama je bilo angažirano ukupno 94 vatrogasca sa 20 vatrogasnih vozila.

 

 Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.VOS