VOS 28. / 29. srpnja

Šibensko-kninska županija

Dana 27. srpnja u 13:37 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Šibenika područje Dubrave. U požaru su ozlijeđena 4 vatrogasca i isti su zbrinuti od strane HMP-a u OB Šibenik. Požarom je zahvaćeno oko 900 ha niskog raslinja i borove šume. Zbog jakog vjetra požar se brzo širio te je shodno tome i zatraženo angažiranje postrojbi izvan same županije te postrojbe DVIP-a i zračnih snaga. Zbog dima zatvarana je autocesta A1 od Pirovca do Vrpolja kao i državna cesta D 33 na dionicama Tromilja-Bilice na području Dubrave kod Šibenika.

Tijekom noći zatražena je dodatna ispomoć županija Primorsko-goranske, Zadarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.    

Tijekom jutra 28. srpnja upućen je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i 1 protupožarni zrakoplov Air Tractor.

U 8:42 obustavljene su dislokacije koje su krenule na požarište.

Požar lokaliziran u 18:00 sati, površina 900 ha.

 Na požarištu tijekom noći ostaju dežurati JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD Bilice i DVD Perković s 19 vatrogasaca i 8 vatrogasnih vozila.

 

Splitsko-dalmatinska županija

 Dana 28. srpnja u 00:55 ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otoku Hvaru. Požarom je zahvaćena većinom borova šuma na površini od 50 ha. Na gašenju požara je 119 vatrogasaca sa 28 vozila sa područja otoka, a u jutarnjim satima dodatno je upućen 61 vatrogasac sa 15 vozila sa splitskog i makarskog područja kao i jedan protupožarni zrakoplov Canadair.

Požar lokaliziran u 13 sati, površina 50 ha.

Na požarištu tijekom noći ostaju dežurati DVD-i s područja Hvara s 30 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila.

 

 

Zagrebačka županija

Dana 28. srpnja područje Zagrebačke županije zahvatilo je kišno nevrijeme, te je do 07:00 sati 29. srpnja, vezano uz isto, u VOS zaprimljeno je 16 izvješće o vatrogasnoj intervenciji, većinom uklanjanja stabala ili grana i ispumpavanja.

U ovim intervencijama sudjelovalo je ukupno 48 vatrogasaca sa 18 vozila iz JVP Samobor, JVP Zaprešić, DVD Rude, DVD Dugo Selo, DVD Krašić, DVD Sveti Ivan Zelina, DVD Šenkovec i DVD Strmec.

 

 Primorsko-goranska županija

 Dana 28. srpnja područje Primorsko-goranske županije zahvatilo je kišno nevrijeme, te je do 07:00 sati 29. srpnja, vezano uz isto, u VOS zaprimljeno 41 izvješće o vatrogasnoj intervenciji, većinom uklanjanja stabala ili grana, ispumpavanja i čišćenja odvodnih kanala.

U tim intervencijama sudjelovalo je ukupno 92 vatrogasaca sa 43 vozila iz JVP Rijeka i JVP Crikvenica, JVP Krk, JVP Opatija, JVP Mali Lošinj, DVD Krk, DVD Baška, DVD Rab i DVD Sisol.VOS